Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2018-01-03 16:53:33

wdc
Člen/ka

Jak se přiznává a daní příjem z prodeje akcií a dividendy?

--- Neplatím daň ani nepodávám přiznání v případě akcií na 3+ let ? ---

Dobrý den,

chtěl bych poprosit o obecnou radu, v jakých případech odpadá pro nepodnikatele/nezaměstnance a akciového investora povinnost daňového přiznání a platby daní z akciového obchodování?

"Příjmy z úplatného převodu cenných papírů jsou osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100000 Kč (§ 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů)."
Zdroj: http://diskuse2.jakpodnikat.cz/viewtopi … 809#p46809

"(1) Od daně se osvobozuje ... x) příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let;"
"(1) Od daně se osvobozuje ... w) příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100000 Kč"
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#cast1 (§ 4 odst. 1 písm. w a x)

"Pokud není časový test splněn, je třeba podat daňové přiznání a v něm vyplnit přílohu číslo 2 - výpočet dílčího základu daně", zde jak na to: http://akcieinvestice.cz/jak-vypocitat-vynosy-v-excelu/

Z toho mi tedy plyne osvobození od daně když se akcie neprodá dříve než za 3 roky od zakoupení a nebo částka, kterou za akcie obdržím bude nižší než 100000Kč. Pokud by uplynuly 3 roky a částka by byla vyšší než 100K, tak bych stále byl osvobozen?

"Do daňového přiznání neuvádíme např. podíly na zisku (dříve dividendy)"
Zdroj: http://www.jakpodnikat.cz/prijmy-z-kapi … ajetku.php

Pokud bych tedy nepodával daňové přiznání kvůli ničemu jinému, a akcie měl pouze zakoupené a neprodával je, tak nemusím podávat daňové přiznání ani neplatím, žádnou daň, a to ani za rok ve kterém ty akcie (které jsem měl nakoupené déle než 3 roky) prodám?

"Příjmy z držení cenných papírů ... Jedná se o příjmy podle §8 - příjmy z kapitálového majetku. Zpravidla půjde o podíl na zisku, dividendu nebo úrok. ... daň sráží a odvádí ten, kdo peníze vyplácí. Například podíl na zisku (dividendy) akcionářů a. s. se zdaňuje u společnosti srážkovou daní ve výši 15 %. Příjemce inkasuje částku po zdanění, a nemusí tedy podávat daňové přiznání."
Zdroj: http://www.akcie.cz/radce-investora/inv … kcie-dane/

děkuji

Offline

 

#2 2018-01-03 19:55:47

Zdena
Moderátorka

Re: Jak se přiznává a daní příjem z prodeje akcií a dividendy?

Dobrý den,

a) napřed si udělejte časový test. Jestliže jste prodal akcie, které jste si koupil před více než třemi lety, tak je příjem z prodeje osvobozen podle § 4/1/x) ZDP. Je jedno, za kolik jste akcie prodal. Osvobozené příjmy se do přiznání neuvádějí, takže kvůli nim nemusíte podávat přiznání. Jenom kdybyste měl osvobozený příjem nad 5 mil. Kč, tak byste jej musel oznámit finančnímu úřadu, ale ne formou daňového přiznání

b) pokud jste prodal akcie, které jste nevlastnil alespoň 3 roky, tak můžete zkusit druhé osvobození podle § 4/1/v) ZDP. Příjem z prodeje akcií nesmí přesáhnout 100 tis. Kč za rok. Kdybyste překročil hranici 100 tis. Kč, tak zdaňujete celý příjem z tohoto prodeje (nikoliv jen částku, která přesáhne 100 tis. Kč). Jestli se vejdete do druhého osvobození, tak také nemusíte podávat daňové přiznání.

Offline

 

#3 2022-07-11 09:48:36

wdc
Člen/ka

Re: Jak se přiznává a daní příjem z prodeje akcií a dividendy?

Zdena napsal(a):

podle § 4/1/v) ZDP.

Děkuji moc za užitečnou odpověď. Už se k tomu po několikáté vracím. Dnes po 4 letech vidím, že písmeno "v" asi změnili na "w" https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#p4 ale znění je zdá se stále stejné.
Uvádí tam, že "osvobození se nevztahuje na příjmy z kapitálového majetku", to snad není tento případ nebo možná to jsou jen dividendy ale ne samotný prodej cenného papíru/akcie.
Zdaňovací období je doufám v tomto případě (nepodnikatel/nezaměstnanec a akciový investor) od 1. ledna do posledního prosince.

Offline

 

#4 2022-07-11 10:33:29

Zdena
Moderátorka

Re: Jak se přiznává a daní příjem z prodeje akcií a dividendy?

Dobrý den, musíte tu větu dočíst do konce. Osvobození se nevztahuje na příjmy z kapitálového majetku, tj. na příjmy z prodeje akcií, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku. Jste nepodnikatel, nemáte obchodní majetek, takže si nemusíte dělat vrásky.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, který běží od 1. ledna do Silvestra.

Offline

 

#5 2023-12-31 19:57:44

wdc
Člen/ka

Re: Jak se přiznává a daní příjem z prodeje akcií a dividendy?

Zdena napsal(a):

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, který běží od 1. ledna do Silvestra.

Dobrý den, to znamená, že když mám
Nákup 100 akcií v roce 2020
Nákup 200 akcií stejné firmy v roce 2023
a chci prodat 100 akcií a nemít povinnost uvedení do daňového přiznání, tak je nemohu prodat 1.1.2024 (3 roky od prvního nákupu 100 akcií) ale až od 1.1.2027 (protože se počítá datum posledního z nákupů dané akcie)?

Počítejme, že v čase prodeje bych už měl za ten rok prodány jiné akcie za 50 000 Kč a prodejem 100 akcií bych překonal hranici 100 tis. Kč.

Děkuji předem za případné upřesnění.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB