Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2015-02-01 23:24:33

klokan
Člen/ka

doplatek na ZP

Paní Zdeno, prosím o Váš názor na zapeklitou situaci.
1/ V roce 2006 začal podnikatel /FO/ vést účetnictví, upravil ZD o veškeré pohledávky a závazky a část zásob. Zbytek nespotřebovaných zásob dodaňoval následujících 7 let.
V roce 2006 byly v přehledech na ZP a SP zahrnuté veškeré pohledávky,závazky a nespotřebované zásoby v celkové výši a odvedeno pojistné. Od roku 2007 proto byly odlišné údaje v DP a jiné v přehledech ZP a SP.
Nyní /když ten cirkus kolem toho hodně zkrátím/  po nás zdr.pojišťovna  žádá statisícové doplatky včetně penále, neboť provedenou kontrolou za roky 2009-2012 zjistili rozdíly v základech daně uvedené v daň.přiznáních  a  přehledech za uvedená období. Po několika měsíčních korespondencích a vysvětlování nám zvýšili příjmy, vykázané v přehledech, o dodaňované zásoby v jednotlivých letech a žádají uhrazení doplatků /a s milostí navrhli splátkový kalendář/. Při úpravě základu daně jsme postupovali podle § 23 zákona o daních z příjmů a v přehledech od roku 2007 jsme vycházeli z rozdílu mezi příjmy a výdaji, proto odlišné údaje. Jaký je Váš názor ?

2/ Hlavní jeho činností je velkoobchod, s obchodními partnery uzavřel smlouvy o poskytování zpětných slev a odběrových bonusů , podmínky splnil a "slevy" zohledňoval již při tvorbě prodejních cen za zboží. ODD za uplynulý rok však firmy zaslaly až ke konci ledna, proto vytváříme dohadné pložky. Jaký zvolit správný postup zaúčtování, aby se zpětné slevy a bonusy  promítly ve snížení nákladů na prodané zboží a tím vyšší a obhajitelné výši rabatu ?

Moc děkuji za odpověď a Vaši vstřícnost, někdy mám pocit, že místo účtování řeším sudoku, nejen v noci.
Hanka

Offline

 

#2 2015-02-03 00:22:56

Zdena
Moderátorka

Re: doplatek na ZP

Dobrý den, paní Hanko.

1/ Podle § 3a zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a podle poučení k vyplnění přehledu "U osoby samostatně výdělečně činné, která vede účetnictví, ?. se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto zákona ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ z této činnosti."

Od roku 2006 jste podle mého názoru měli v přehledech uvádět dílčí základy daně podle § 7 ZDP (do kterých jste postupně promítali dodanění zásob), nikoliv rozdíly mezi příjmy a výdaji. Při vedení účetnictví už nejsou důležité příjmy a výdaje, nýbrž daňově uznatelné náklady a výnosy. Zdravotní pojišťovna má zřejmě pravdu. Předpokládám, že ještě můžete podat opravný přehled za rok 2006 a vyžádat si přeplatek pojistného.

2/ Lituji, s tímto Vám neumím poradit.

Offline

 

#3 2015-02-04 21:03:09

klokan
Člen/ka

Re: doplatek na ZP

Moc děkuji za Váš názor, v dotazu jsem se vyjádřela nepřesně ohledně přehledu VZP, samozřejmě jsme při stanovení výše pojistného vycházeli v roce 2006 ze základu daně a ten zahrnoval veškeré úpravy při přechodu na účetnictví v celkové výši. Rozpuštění zásob na 9 let je přípustné jen podle zák. o daních z příjmů. Dokonce jsme měli vyjádření z oddělení informací VZP ČR Praha, cituji: " Pokud zahrnujete uvedenou úpravu do základu daně,přenáší se do pojistného na zdravotní pojištění jako celek. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění nelze částku rozepsat tak, jak je to možné pro daňové účely (až 9 let)". Takové je vyjádření z Prahy, pobočka,pod kterou spadáme, má jiný názor, i když jsme jim vyjádření z Prahy poslali. Zajímavé je, že v roce 2006 nás nikdo nekontaktoval, že ZD v DP je mnohonásobně nižší než ten,který jsme vykázali v přehledu ZP za rok 2006 /samozřejmě to bylo výhodné, neboť v daném roce byl v přehledu /vzhledem k úpravám ZD/ vykázaný vysoký ZD,ale pojistné bylo odvedené pouze z max.. VZ, který byl o mnoho nižší než vypočtený /skutečný/.
Tak to je jen dovětek /spíš detektivka/ pro zajímavost. Dám vědět, jak to celé dopadne, abych povzbudila či varovala ostatní, které by  tato situace mohla potkat.
Vřelý dík, Hanka

Offline

 

#4 2015-02-04 22:20:01

Zdena
Moderátorka

Re: doplatek na ZP

Dejte vědět, jak jste dopadli. Držím palce.

Offline

 

#5 2015-10-22 22:08:46

klokan
Člen/ka

Re: doplatek na ZP

Zdravím,slíbila jsem vyjádření ke shora uvedenému případu: dodatečně vyměřené pojistné jsme doplatili a na základě ne zcela jasného vyjádření ZP k našemu dotazu z roku 2006 nám bylo prominuto penále v plné výši.

Hanka

Offline

 

#6 2015-10-25 21:06:40

Zdena
Moderátorka

Re: doplatek na ZP

Dobrý večer, děkujeme za informaci. Tak alespoň, že prominuli penále.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB