Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2015-09-04 23:36:34

Lubos237
Člen/ka

souhrné hlášení a přiznání k DPH

D. den,

dle zdejších diskuzích jsem vyrozuměl, že souhrné hlášení musí identifikovaná osoba podávat i bez reálného příjmu na bankovní účet, stačí když Google vede v "Historii transakcí" jakýsi nevyplacený kredit za kalendářní měsíc. Přitom na FÚ nechtějí ani provést registraci Identifikované osoby bez vystavené faktury na poskytnutí služby do EU. Registraci identifikované osoby jsem tedy provedl dobrovolně. Jak ale poskytovat při vyplňování toho souhrného hlášení? Vystavovat Googlu nějakou fakturu i když neprovedl ještě žádnou platbu a ani ji na základě mé faktury na částku pod 2000 kč neprovede?

A jak udělat souhrné hlášení zpětně za 1 měsíc. Identifikovaná osoba jsem až od srpna, ale Google připsal ve svém "virtuálním" účtě AdSense kredit již za červenec. Co teď s tím? Uvést v souhrném hlášení kredit za červenec i srpen dohromady, nejpozději do 25. září?

A jak je to s podáním přiznání k DPH? Opět podávat každý měsíc přiznání k DPH, když je mým zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc?

A co pak teprve daň z příjmů za celý kalendářní rok 2015? Google mi třeba nic za 2015 nevyplatí, protože nedosáhnu min. částky 2000 Kč, já však budu mít např. pro něj vystavené faktury např. za 1500 Kč. Budu to muset přiznat jako příjem roku 2015 i když jsem ve skutečnosti žádné peníze na bank. účet nedostal? Musím to pak vést v daň. evidenci jako pohledávku vůči Google?

Děkuji za odpověď.

L.

Offline

 

#2 2015-09-14 22:12:57

Lubos237
Člen/ka

Re: souhrné hlášení a přiznání k DPH

odpovědi co jsem našel na webu:
1/ pro své vlastní účetnictví vystavovat faktury na kredit připsaný Googlem nebo někým jiným na zákaznický účet (došlo ke zdanitelnému plnění) vedený u těchto spol. v zahraničí vždy za uplynulý kalend. měsíc

2/ do souhrného hlášení uvádět částky z faktur i když nepřišly na bankovní účet, není důležitý pohyb peněz, ale provedení zdanitelného plnění (poskytnutí služby za úplatu)

3/ u podání přiznání k DPH zákon o DPH v § 102 uvádí, že JE POTŘEBA PODAT PŘIZNÁNÍ K DPH: odst. (6) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Přičemž odstavec 1 písm. d): (1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby.

4/ v přiznání k dani z příjmu se uvádějí pouze skutečně přijaté peníze v kalendářním roce buď převodem na účet nebo v hotovosti, částky tedy nemusí souhlasit s souhrným hlášením a příznáním k DPH

Offline

 

#3 2015-09-14 22:39:40

Zdena
Moderátorka

Re: souhrné hlášení a přiznání k DPH

1/ Ano. Červenec a srpen bych sečetla, vždyť jde o pár korun.
Přepočet na Kč buď pevným kurzem (které si předem stanovíte na určité období, nejdéle na kalendářní rok), nebo denním kurzem ČNB.

2/ Ano.

3/ Pokud poskytujete pouze služby AdSense a nemusíte tedy odvádět DPH, tak nemusíte podávat přiznání k DPH, stačí souhrnné hlášení. Podle § 101/6 ZDPH podává identifikovaná osoba přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém jí vznikla daňová povinnost. V tomto případě daňová povinnost nevzniká (daň odvede zákazník), takže není nutné podávat daňové přiznání. S touto možností počítají i pokyny k vyplnění přiznání k DPH, kde je uvedeno, že pokud identifikovaná osoba poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě, je povinna podat souhrnné hlášení, i když jí nevznikne podle § 101 odst. 6 povinnost podat přiznání.

4/ Ano.

Offline

 

#4 2016-01-09 13:55:47

Lubos237
Člen/ka

Re: souhrné hlášení a přiznání k DPH

Jak je to s termíny pro vykazování příjmů do souhrného hlášení? Podle datumu připsání ve virtuálním účtu, podle obdbí za které se připisuje nebo podle vystavení faktury?

1/ mám příjem z AdSense za prosinec potvrzený v AdSense 2.1.2016, fakturu na toto vystavím např. 5.1.2016. Má být tento příjem v souhrnném hlášení za prosinec nebo v hlášení za leden, tedy tehdy kdy je vystavená faktura

2/ mám příjem z provize na netu, který je za prosinec, připsaný v lednu, faktura vystavená v únoru. Za jaký měsíc to patří do souhrného hlášení?

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB