Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2009-08-31 11:58:21

Andrew Blake
Člen/ka

Uplatnění odpočtu DPH na auto, pohonné hmoty apod.

Dobrý den,

v případě, že koupím osobní automobil na spotřebitelský úvěr a předpokládám, že budu auto používat z 10% k soukromým jízdám...

1) uplatním 90% odpočet DPH za automobil, 10% DPH přejde do vstupní ceny, a uplatnit mohu pouze 90% odpisů?
2) pokud mám doklad od pohonných hmot odečíst mohu také jen 90% DPH?
3) pokud nepovedu knihu jízd a budu uplatňovat výdajový paušál 4000Kč pro daň z příjmu, jak budu prokazovat použití auta pro soukromé účely při přiznání k dani DPH?
A ve výdajovém paušálu jsou zahrnuty i opravy apod?

Moc děkuji za odpovědi.

Offline

 

#2 2009-09-01 23:30:06

Zdena
Moderátorka

Re: Uplatnění odpočtu DPH na auto, pohonné hmoty apod.

1) Neuplatněná část DPH přejde do vstupní ceny, ze které vypočítáte odpisy. Roční odpis pak krátíte podle skutečného poměru používání auta k pracovním a soukromým jízdám podle knihy jízd. Pokud uplatníte krácený paušální výdaj na dopravu 4.000,- Kč/měs., pak je možné uplatnit pouze 80% celkových odpisů.
2) Pohonné hmoty též uplatníte (jak pro účely daně z příjmů, tak pro účely DPH) podle skutečného poměru pracovních a soukromých jízd podle knihy jízd. Při použití paušálního výdaje na dopravu (bez knihy jízd) neuplatníte PHM vůbec.
3) pokud nepovedete knihu jízd, tak zapomeňte na odpočty DPH. Pro účely daně z příjmů sice nemusíte při uplatnění paušálu prokazovat skutečné výdaje na PHM a parkovné, ovšem pro účely DPH vám zůstává povinnost prokázat, že jste přijatá plnění použil pro svoji ekonomickou činnost a to se vám bez evidence jízd těžko podaří.
Ve výdajovém paušálu jsou zahrnuté pouze spotřebované PHM a parkovné. Ostatní výdaje, například pojistné a opravy budete prokazovat doklady a z prokázané částky si uplatníte ve výdajích 80%.

Offline

 

#3 2009-09-02 08:05:52

Andrew Blake
Člen/ka

Re: Uplatnění odpočtu DPH na auto, pohonné hmoty apod.

Tak ještě jeden dotaz.

Pokud povedu knihu jízd a budu odčítat DPH z pohonných hmot. DPH se přiznává kvartálně. Takže DPH ze zakoupených pohoných hmot v kvartálu mám odečíst poměrem služebních a soukromých jízd v kvartále. Nebo odečíst celé a na konci roku nějakým způsobem vypořádat? Případně jakým?

Ten samý dotaz pro odpočet DPH u automobilu samotného... jakým způsobem vypořádat odpočet DPH podle skutečného využití pro soukromé účely.

Offline

 

#4 2009-09-03 18:27:45

Zdena
Moderátorka

Re: Uplatnění odpočtu DPH na auto, pohonné hmoty apod.

DPH z pohonných hmot je třeba vypořádat za zdaňovací období, tedy čtvrtletně. Můžete zvolit různé způsoby vypořádání, například:
a) během čtvrtletí (měsíce) evidovat jednotlivé doklady, ze všech uplatňovat plný odpočet a k poslednímu dni čtvrtletí (měsíce) vystavit doklad o použití (podle § 29 ZDPH) na soukromou spotřebu. Dokladem o použití odvádíte daň
b) během čtvrtletí (měsíce) krátit odpočty předem stanoveným poměrem a na konci období provést vypořádání podle skutečného poměru pracovních a soukromých jízd
c) já postupuji tak, že sečtu doklady za PHM za měsíc (nebo za celé čtvrtletí, pokud jich není mnoho) do souhrnného dokladu, ze kterého uplatním nárok na odpočet a výdaj pro účely daně z příjmů jen za pracovní cesty (podle poměru, zjištěného z knihy jízd) a zbývající částku eviduji jako osobní spotřebu.

Zákon o DPH, ani evropská směrnice neřeší, jak postupovat v případě, kdy při pořízení majetku špatně odhadnete poměr jeho soukromého použití. Pokud při pořízení zkrátíte nárok na odpočet například o 20% a následně zjistíte, že auto bylo pro soukromé účely využíváno jen z 10%, tak se podle mého názoru nic neděje, nic neodporuje předpisům. Pokud by tomu bylo naopak, pak byste zřejmě měl za soukromé použití auta vystavovat doklady o použití. Základem daně je v tomto případě výše vlastních nákladů. Ale to jen teoretizuji, v praxi jsem tento problém neřešila.

Offline

 

#5 2011-04-14 18:14:41

Kanec
Člen/ka

Re: Uplatnění odpočtu DPH na auto, pohonné hmoty apod.

Dobrý den,
poměrem soukromých jízd se kvartální odpočet DPH krátí pouze u PHM, nebo i u oprav a údržování, popř. parkovného?

Offline

 

#6 2013-04-01 21:06:24

Johny7
Člen/ka

Re: Uplatnění odpočtu DPH na auto, pohonné hmoty apod.

Dobrý den, během roku odpočet DPH na vstupu z pohonných hmot a ostatních výdajů souvisejících s provozem vozidla neuplatňuju. Po skončení roku zjistím celoroční poměr mezi firemními a soukromými jízdami, na jehož základě uplatním odpočet DPH na vstupu připadající na firemní jízdy. Lze takto postupovat? Děkuju.

Offline

 

#7 2013-04-01 23:03:40

Zdena
Moderátorka

Re: Uplatnění odpočtu DPH na auto, pohonné hmoty apod.

Ano, lze.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB