Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2008-06-03 22:40:07

Zdenda
Host

Titul "studenta"

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu důležitou věc. Je mi 24 let, jsem student a zároveň podnikám (provozuji vedlejší výdělečnou činnost). Ted v červnu mám státnice a tudíž končím studium (9.6.), podal jsem si ale přihlášku na další vysokou školu ale zda mě přijmou budu vědět až koncem června. Nyní platím zálohy jak na sociální, tak na zdravotní pojištění. Chci se proto zeptat, jestli se v dané situaci něco změní, pokud bych byl přijat dále ke studiu (jestli budu student i přes prázdniny), nebo jestli se musím od června nahlasit jako hlavní činnost?

Děkuji moc za radu Zdenek

 

#2 2008-06-04 23:44:09

Zdena
Moderátorka

Re: Titul "studenta"

Státnice děláte v červnu a z tohoto důvodu máte statut studenta až do konce měsíce června. Červenec vyřešíte podle toho, zda budete přijat ke studiu na další VŠ. V případě neúspěchu oznamte od července hlavní činnost. Pokud budete přijat, tak jste i přes prázdniny studentem.

Doba soustavné přípravy na budoucí povolání se posuzuje podle §12 až §15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Pro vaši informaci kopíruji znění § 14: 
§14 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole
§14 (1) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.
§14 (2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také
a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle §10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole; to platí obdobně, jde-li o studium, které se podle §12 odst. 3 považuje za studium na vysokých školách.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB