Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2007-11-07 15:08:34

Milan
Host

Přechod z paušálních výdajů procentem na skutečné výdaje

Při přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje procentem z příjmů se upravuje daňový základ za předchozí rok o  pohledávky, ... Jak je to v opačném případě při přechodu z výdajů procentem z příjmů na skutečné výdaje? Je potřeba také nějak upravovat základ daně? Jde o příjmy z pronájmu podle §9.

 

#2 2007-11-09 00:00:44

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z paušálních výdajů procentem na skutečné výdaje

Základ daně je třeba upravit i přechodu z paušálních výdajů na skutečné.
Při změně způsobu uplatňování výdajů máte podle zákona o daních z příjmů povinnost upravit základ daně:
1. o cenu nespotřebovaných zásob. Ovšem jako paušalista  nemáte povinnost zásoby evidovat, tím pádem vlastně ani žádné nespotřebované zásoby nemáte a nemáte  tedy o co upravovat základ daně.
2. o výši pohledávek (základ daně neupravujete o pohledávky za dlužníkem, - u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku a pohledávka byla poplatníkem přihlášena do konkursu a měla být vypořádána z konkursní podstaty, - který je v konkurzním a vyrovnacím řízení na základě výsledků konkurzního a vyrovnacího řízení, - který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka, - který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou, na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba a to na základě výsledků této dražby, jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.) Pohledávky, uvedené v závorce, nemusíte dodaňovat. O ostatní pohledávky, pokud nějaké budete k 31. 12. mít, zvýšíte základ daně.

Offline

 

#3 2007-11-13 12:16:32

Milan
Host

Re: Přechod z paušálních výdajů procentem na skutečné výdaje

Děkuji za odpověď. Ještě ale prosím o upřesnění, kdy se má daňový základ zvýšit. Např. v roce 2006 jsem uplatňoval výdaje paušálem a na konci roku, tj. k 31.12.2006 jsem evidoval pohledávku (nezaplacené nájemné). V roce 2007 chci uplatnit výdaje v jejich skutečné výši. Daňový základ zvýším o tu pohledávku v daňovím přiznání za rok 2007 nebo musím podat opravné daňové přiznání za rok 2006 ze zvýšeného daňového základu?
A ještě jeden doplňující dotaz: Existuje nějaké časové kriterium, kdy mohu pohledávku přestat evidovat, i když nebyla zaplacena? V mém případě dlužné nájemné asi nikdy nedostanu (nájem skončil výpovědí a nájemce zmizel neznámo kam), ale při změně způsobu uplatňování výdajů z něj budu muset zaplatit daň.

Martina napsal(a):

Základ daně je třeba upravit i přechodu z paušálních výdajů na skutečné.
Při změně způsobu uplatňování výdajů máte podle zákona o daních z příjmů povinnost upravit základ daně:
1. o cenu nespotřebovaných zásob. Ovšem jako paušalista  nemáte povinnost zásoby evidovat, tím pádem vlastně ani žádné nespotřebované zásoby nemáte a nemáte  tedy o co upravovat základ daně.
2. o výši pohledávek (základ daně neupravujete o pohledávky za dlužníkem, - u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku a pohledávka byla poplatníkem přihlášena do konkursu a měla být vypořádána z konkursní podstaty, - který je v konkurzním a vyrovnacím řízení na základě výsledků konkurzního a vyrovnacího řízení, - který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka, - který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou, na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba a to na základě výsledků této dražby, jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.) Pohledávky, uvedené v závorce, nemusíte dodaňovat. O ostatní pohledávky, pokud nějaké budete k 31. 12. mít, zvýšíte základ daně.

 

#4 2007-11-13 13:22:05

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z paušálních výdajů procentem na skutečné výdaje

Pokud se rozhodnete pro změnu způsobu uplatňování výdajů v roce 2007, pak bude třeba upravit základ daně roku 2006 formou dodatečného daňového přiznání. Pokud jste k 31.12.2006 evidoval neuhrazenou pohledávku, tak budete muset zvýšit základ daně (a zřejmě i daň z příjmů) roku 2006, doplatit případný rozdíl daně a penále. Kdy můžete přestat evidovat nezaplacenou pohledávku, to máte uvedeno v předchozí odpovědi v bodě 2 v závorce. V ostatních případech je povinnost pohledávky evidovat. Při změně způsobu uplatňování výdajů bude nutné, bohužel, zdanit i nezaplacenou pohledávku.

Offline

 

#5 2008-01-07 12:30:35

Míla
Host

Re: Přechod z paušálních výdajů procentem na skutečné výdaje

Začala jsem podnikat teprve v 09/2006 a dosud jsem vedla DE. Nyní bych však pro rok 2007 chtěla uplatnit výdaje procentem z příjmů (50%)....  Mými jedinými příjmy jsou po celou dobu trvání podnik.činnosti provize za zprostředkování obchodu, vyplácené vždy až v následujícím měsíci, takže v DP za rok 2006 jsem provizi za 12/2006 neuvedla, protože byla příjmem až v r. 2007. Při uvažovaném přechodu na výdaje procentem provizi za 12/2007 obdržím až koncem 01/2008 a její výši prozatím neznám - je to nutno považovat za pohledávku r.2007 nebo za příjem v r. 2008?. Nemám žádné zásoby atd. Musím podat dodatečné daňové přiznání a co zde uvádět? Velmi děkuji za odpověď.......

 

#6 2008-01-07 21:45:47

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z paušálních výdajů procentem na skutečné výdaje

Úpravy základu daně a tedy i dodatečné daňové přiznání se dělají za rok, který předchází přechodu na paušální výdaje. Ve vašem případě by připadaly v úvahu úpravy základu daně za rok 2006. Jestli jste v daňovém přiznání za 2006 nevykázala v tabulce D přílohy č. 1 žádné zásoby, ani pohledávky, tak nemusíte podávat dodatečné přiznání. Do příjmů roku 2007 budou patřit jen provize, které vám byly v tomto roce skutečně zaplaceny. Pohledávky za provize za dvanáctý měsíc roku bych evidovala až v okamžiku, kdy zjistím jejich výši, tedy koncem ledna roku následujícího.

Offline

 

#7 2008-11-28 00:11:58

Dzejny
Člen/ka

Re: Přechod z paušálních výdajů procentem na skutečné výdaje

Dobrý den, mám následující problém:
OSVČ, vedeme "daňovou evidenci", v roce 2006 jsme uplatňovali výdaje paušálem 50 %, zásoby nemáme.
Na konci roku 2006 evidujeme neuhrazenou pohledávku ve výši 120 tis. Kč, která je ale nedobytná, nebude již nikdy uhrazena. Na dlužníka nebyl vyhlášen konkurz.
Rok 2007 - opět uplatňujeme výdaje procentem z vynaložených příjmů. 1) Má být v daňové evidenci nějak zanesena ona neuhrazená pohledávka z předchozího roku? 2) Stačí jí jen dále evidovat v pohledávkách? 3) Lze ji nějak vyřadit z evidence? 4) Měla se nějak tato pohledávka objevit v daňovém přiznání za rok 2007?
Dále pak na konci roku 2007 zůstal neuhrazený závazek za nájemné a energie, splatnost v roce 2008. (do výdajů 2007 neuplatněno)
Rok 2008 - uvažujeme, zda opět uplatnit výdaje procentem z příjmů nebo přejít na skutečné výdaje (vychází to zatím skoro nastejno, uvažuji jestli ještě nenakoupit narychlo nějaké vybavení...).
5) Při přechodu na skutečné výdaje by se musela dodanit ona pohledávka z roku 2006 (podat dodatečné přiznání)? Chápu to správně? To by asi v našem případě nebylo moc výhodné?
Předem díky moc za poradu.
J.


Ještě to má další komplikaci. Zjistila jsem, že jsem na DP 2006 chybně zaškrtla "vedu daňovou evidenci" místo "uplatňují výdaje %" - Může mě za tuto chybu nějak FÚ popotahovat v případě kontroly? Dá se to nějak opravit?
V případě, že uplatňují výdaje % nemusím v příloze 1, tabulka D, uvádět stav dlouh.majetku,zásob,záv. a pohledávek, je to tak?
V DP 2007 už jsem "výdaje %" zaškrtla správě :), ale v příloze 1, tabulka D jsem "nepovinně" uvedla jen nezaplacený závazek, pohledávku ne - je to chyba?.

Editoval Dzejny (2008-11-28 00:26:33)

Offline

 

#8 2008-11-30 00:43:21

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z paušálních výdajů procentem na skutečné výdaje

1) Ne, neuhrazená pohledávka je vedena pouze v evidenci pohledávek, nikoliv v DE (neuskutečnil se žádný příjem, ani výdaj).

2) Ano.

3) Z evidence pohledávek by bylo možno vyřadit za předpokladu, že se jedná o pohledávku za dlužníkem:
    1. u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,
2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení,
3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou,
5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby,
6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.

4) Ne, paušalisté nevyplňují tabulku D daňového přiznání.

5) Pokud jste se nenašli v bodě 3), tak byste měli neuhrazenou pohledávku dodanit - podat dodatečné přiznání za rok 2007.

Pozor na neuhrazené závazky roku 2007 (za nájemné a energie), splatné v roce 2008. Pokud byste v roce 2008 uplatňovali skutečné výdaje, pak úhrada závazků, které vznikly v době uplatňování paušálu, nebude v roce 2008 daňově uznatelným výdajem - § 25/2/zd) ZDP.

Jestliže jste v DP za rok 2006 uvedla, že vedete DE, tak v případě kontroly může FÚ chtít vidět daňovou evidenci, tedy prokázat skutečné výdaje. Opravit se to dá těžko, neboť zvolený způsob uplatňování výdajů za zdaňovací období už nelze zpětně změnit, ani dodatečným daňovým přiznáním. Jestli jste vyplnila též řádek 103 (pojistné ZP a SP při uplatňování paušálních výdajů), tak zřejmě vzali na vědomí, že uplatňujte paušál a jenom jste zaškrtla špatné okénko.
Pokud uplatňujete paušální výdaje, tak nevyplňujete tabulku D, ta je pro poplatníky, kteří vedou DE. Paušalisté jsou povinni vést evidenci pohledávek, nikoliv závazků, takže pokud jste něco dobrovolně uvedla v tabulce D, tak to měla být spíše pohledávka. Ale lepší je tabulku vůbec nevyplňovat, vzbuzuje to dojem, že vedete DE.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB