Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2009-07-16 16:49:06

Eva1
Člen/ka

přerušení živnosti

Dobrý den,
nevím si rady. Můj táta k 1.8. 2009 nastupuje na předčasný starobní důchod a přerušuje činnost. Má 1 zam., který samozřejmě k 31.7. skončí, ale co ta jeho poslední výplata za červenec? Kdy jí zaúčtovat, když 31.7. ještě bude norm. pracovat a přitom od 1.8. je přerušena činnost?
Děkuji za odpověď.

Offline

 

#2 2009-07-21 22:40:05

Zdena
Moderátorka

Re: přerušení živnosti

Předpokládám, že vedete daňovou evidenci. Jestli chcete mít maximum ve výdajích (bude to mít vliv pouze na výpočet tatínkova pojistného na zdravotní pojištění), tak zaměstnanci vyplaťe 31.7.2009 zálohu na mzdu ve výši červencové mzdy.

Offline

 

#3 2009-07-21 23:22:49

Eva1
Člen/ka

Re: přerušení živnosti

Děkuji za odpověď. Ještě se zeptám. Co s odvody ze mzdy?

Offline

 

#4 2009-07-28 22:05:20

Zdena
Moderátorka

Re: přerušení živnosti

Odvody z mezd, úhrady přijatých faktur a jiné výdaje, které souvisí s tatínkovým podnikáním  a které zaplatil až po 31. 7. 2009, jakož i případné příjmy po tomto datu, by správně měly být uvedeny až v daňovém přiznání v tabulce E jako úpravy základu daně. Odvody z mezd by byly úpravou snižující základ daně a přenesly by se do řádku č. 106.

Pokud příjmy a výdaje, uskutečněné po přerušení činnosti, uvedete v daňové evidenci, tak se také nic strašného nestane, základ daně se tím nezmění. Dám příklad na odvodech z mezd:  odvody, zanesené do daňové evidence, se vám objeví na řádku 102 přiznání jako výdaj související s příjmy a tím vám sníží základ daně. Odvody nezapsané v daňové evidenci budou ke dni přerušení činnosti vaším závazkem vůči FÚ, ZP a OSSZ a tím pádem budou položkou snižující základ daně podle § 23/8 ZDP. Objeví se vám v tabulce a tím pádem i na řádku 106, základ daně se vám sníží o stejnou částku, jako kdybyste je zapsala do DE.

Pokud se vydáte cestou úprav základu daně, pak budete mít tu výhodu, že si snížíte základ daně i o závazky, které by při úhradě byly daňově uznatelným výdajem, ale které jste třeba ani nezaplatili (v DE evidujete jen výdaje, které jste skutečně uhradili) a také v tom, že úpravy základu daně nevstupují do vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění.

Jestli tatínek neobnoví živnost do doby, kdy bude podávat daňové přiznání za rok 2009 (do 31.3.2010, s daňovým poradcem do 31.7.2010), pak byste měli provést i další úpravy základu daně, například dodanit neuhrazené pohledávky, prostudujte § 23/8 zákona o daních z příjmů. Pokud odpisujete hmotný majetek, tak prostudujte též § 26/7/a) bod 1. a poslední větu bodu 3. zákona o daních z příjmů.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB