Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2009-06-28 15:56:59

Olga
Člen/ka

faktura

Nejsem plátce DPH, vedu DE. Na fakturu nemusím dát razítko, ani podpis. Problém je ale s tím, že pokud dávám fakturu firmě nebo osobě, která vede účetnictví a je třeba i plátce DPH, tak chce, abych fakturu orazítkovala a podepsala. Tvrdí, že jim to finanční úřad neuzná. Jsem povinna tuto fakturu jim orazítkovat a podepsat a příp. podle jakého § ?
Děkuji za odpověď

Offline

 

#2 2009-06-28 16:06:04

yks82
Člen/ka

Re: faktura

Informace o razítku nebo podpisu jsou mýtus... nic nenařizuje živnostníkovi mít razítko, stejně tak není nutné, aby faktura byla podepsaná... já veškeré své faktury posílám v elektronické podobě bez razítka, bez podpisu (velkým firmám, které vedou účetnictví a jsou plátci DPH)...

Offline

 

#3 2009-06-28 21:06:05

Zdena
Moderátorka

Re: faktura

Pokud nejste plátcem DPH (nemusíte uvádět povinné náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH), pak se řídíte pouze ustanovením § 13 a obchodního zákoníku. Razítko, ani podpis v povinných náležitostech nenajdete (nenajdete ani žádný zákon, který by upravoval existenci faktury, poslední byl zrušen už počátkem 90. let minulého století). Kopíruji přesné znění:

§ 13a Obchodní listiny
(1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen "internetové stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.
(2) Na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo jeho organizační složky je zahraniční osoba povinna uvádět údaje podle odstavce 1 a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Jde-li o osobu, na níž se vztahuje § 21 odst. 5, uvádí stejné údaje jako česká osoba nezapsaná v obchodním rejstříku podle odstavce 1.
(3) Na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště, pokud toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.
-------------------------
Pro odběratele, který vede účetnictví, se vaše faktura stane účetním dokladem (daňovým dokladem není, neboť nejste plátkyní DPH) až v okamžiku, kdy na ni doplní náležitosti podle § 11/1 zákona o účetnictví:
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Vidíte sama, že ani zákon o účetnictví nevyžaduje razítko, ani váš podpis (podpisový záznam doplňuje osoba odpovědná za zaúčtování a tou rozhodně nejste).

Offline

 

#4 2009-06-29 11:35:40

Re: faktura

Na druhou stranu, pokud odběratel má pro vás nemalý význam (vytváří vám zisk), tak vám nezbude nic jiného, než vyhovět jeho odběratelským podmínkám.

Důvodem, proč někteří odběratelé požadují na faktuře podpis dodavatele může být "autorizace" faktury podpisem a odeslat poštou - s razítkem České pošty na obálce (např. majitel či jednatel firmy, který dává pokyn k proplacení faktury si chce být jistý, že si fakturu nevymysleli jeho zaměstnanci - pokud k nim nemá důvěru).

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB