Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2008-12-08 09:48:41

Majka
Host

Přechod z výdajů %

Pokud v roce 2008 uplatńuji výdaje % a od 1.1.2009 hodlám přejít na výdaje doklady . Kam zařadím příjmy za práci provedenou v prosinci 2008 na kterou vystavím fakturu  15.1.2009 a peníze obdržím 20.1.2009? A Kam Výdaje za práci provedenou v prosinci 2008 na kterou obdržím fakturu  15.1.2009 a peníze odešlu 20.1.2009.Na co si mám dát při přechodu pozor.
Děkuji za odpověď
Majka K.

 

#2 2008-12-14 00:24:05

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z výdajů %

Příjmy - pohledávky: měla být práce, vykonaná v prosinci, vyfakturována (např. podle smlouvy) do 31.12.08? V jakém termínu byla obdobná práce fakturována v minulých letech?
Výdaje - závazky: pokud bude z faktury zjevné, že se jedná o závazek, který se vztahuje k roku 2008, pak nebudete moci snížit základ daně roku 2008, ani nebude možné uplatnit výdaj v roce 2009 (při úhradě faktury) - viz § 25/1/zd) zákona o daních z příjmů.

Při přechodu z paušálu na skutečné výdaje musíte zvýšit základ daně roku 2008 o výši pohledávek (a podle zákona také o cenu nespotřebovaných zásob, ovšem při paušálu nemáte povinnost zásoby evidovat, takže zřejmě žádné nebudou), avšak nemáte možnost snížit základ daně o výši závazků.
Den vzniku pohledávky či závazku zákon o daních z příjmů nestanoví, je třeba vycházet ze skutečného stavu, nebo ze smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem, pokud nějaká existuje.

Offline

 

#3 2008-12-15 10:09:24

Majka
Host

Re: Přechod z výdajů %

Jedná se o provize za uzavřené půjčky a účty. Smlouvy s klienty uzavřu v  prosinci , faktury vždy vystavuji začátkem následujícího měsíce- tedy to bude v lednu 2009 a proplaceno to bude rovněž v lednu 2009, stejně jako v minulých letech.
Mám tedy příjmy zahrnout do daní v roce 2008 nebo 2009?
Děkuji za odpověď.

 

#4 2008-12-15 17:58:18

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z výdajů %

Toto je s největší pravděpodobností pohledávka roku 2008 (v roce 2009 už jste na smlouvách zřejmě nepracovala, jen jste napsala fakturu) a správně by měla být dodaněna prostřednictvím úpravy základu daně roku 2008. Tady je ale jedna nepříjemná věc. K pohledávkám nemůžete uplatnit paušální výdaj (ten lze uplatnit pouze k příjmům), takže je zdaníte v plné výši.
Pro vás by bylo výhodnější, kdybyste faktury mohla zahrnout do roku 2009 (stanou se pohledávkou v roce 2009), kdy k nim uplatníte skutečné výdaje. Nenašel by se nějaký důvod, pro který jste na smlouvách pracovala ještě v roce 2009, alespoň jedno pohnutí prstem?

Offline

 

#5 2008-12-16 16:41:02

Majka
Host

Re: Přechod z výdajů %

Ve faktuře je přímo v textu uvedeno, že bylo  provedeno v minulém měsíci a v datu zdanitelného plnění je poslední den tohoto měsíce.
( fakturuji za období 12/2008 odměnu..)

 

#6 2008-12-16 23:35:57

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z výdajů %

Jedná se o pohledávku roku 2008, která by správně měla být dodaněna. Rozhodněte se sama, kam pohledávku zařadíte, kdyby se vám správce daně šťoural v dokladech, tak by v roce 2009 asi neprošla.

Offline

 

#7 2009-01-03 16:33:07

Majka
Host

Re: Přechod z výdajů %

Rozhodla jsem se  tento příjem dodanit v k roku 2008.Do kterého řádku má částku zapsat? Zapíšu to tedy do tabulky D  řádek 5. A poté to mám přičíst k příjmům a změnit částku na řádku 101?
Jak je to ze zdravotním a socialním- Tam mám zapsat do přijmů částku navýšenou o lednovou fakturu a do výdajů 50% bez této faktury?
Na účtech jsem pracovala z kolegou, ten mi na část účtů vystaví v lednu fakturu tu si mohu nebo nemohu dát  do nákladů na rok 2009?
Moc děkuji za odpověď

 

#8 2009-01-06 17:41:31

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z výdajů %

Výši pohledávek, které máte k 31.12.2008, zapište do tabulky D (ř.5). Pak je zapište do tabulky E jako zvyšující úpravu a přeneste do řádku 105. Na řádku 101 tak budete mít jen skutečné příjmy (faktury, které vám byly do 31.12.2008 zaplaceny) a v řádku 102 si k těmto příjmům uplatníte výdaje procentem. K dodaněným pohledávkám na řádku 105 si, bohužel, neuplatníte žádné výdaje a to ani v přiznání za rok 2008, ani v roce, ve kterém vám budou faktury zaplaceny.
Do přehledů za rok 2008 se mají uvádět pouze příjmy a výdaje roku 2008, nikoliv úpravy základu daně, vyplývá to z informací, zveřejněných na stránkách ČSSZ a VZP. Příjem z lednové faktury byste tedy měla uvést až v přehledech za rok 2009, ovšem v přiznání k dani z příjmů za rok 2009 tento příjem uvádět nebudete, neboť jste jej zdanila už za rok 2008. Pěkný guláš, že?
Pokud vám kolega vystaví v lednu fakturu, ze které bude zřejmé, že se vztahuje ještě k roku 2008, tak si ji nebudete moci uplatnit ve výdajích.
Změna způsobu uplatňování výdajů, hlavně z paušálu na skutečné, má řadu nepříjemných dopadů. Možná by stálo za úvahu odložit přechod na skutečné výdaje až na rok 2010 a v roce 2009 se na něj připravit, pokud je to možné.

Offline

 

#9 2009-01-12 08:23:17

a.boris
Host

Re: Přechod z výdajů %

Dobrý den,
v roce 2007 jsem uplatnil paušál. Od roku 2008 přecházím na výdaje. Teprve v roce 2008 jsem dostat 3 faktury vystavené až v lednu 2008, splatné až v lednu 2008, ale vztahují se na rok 2007 - telefony za prosinec,  doúčtování za elektřinu listopad-prosinec 2007.  Musím je spláchnout do paušálu z roku 2007 (nic v roce 2007 neovlivní) a z roku 2008 úplně vyřadit jako daňový náklad ? Jsem plátcem DPH. Děkuji Boris

 

#10 2009-01-12 21:28:48

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod z výdajů %

Ano, přesně tak. Rok 2007 neovlivní, neboť při přechodu z paušálu na skutečné stejně nemůžete tyto závazky uplatnit jako položku snižující základ daně. V roce 2008, kdy jste zaplatil, není úhrada daňově uznatelným výdajem pro účely daně z příjmů.

DPH z těchto faktur si uplatníte normálně - dle DUZP.

Offline

 

#11 2009-01-17 14:33:50

Hanka
Host

Re: Přechod z výdajů %

Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak bude vypadat daňové přiznání za rok 2008 (dodanění pohledávek, příp. zásob) při přechodu z paušálu na daňovou evidenci?
Případně jak bude vypadat daňové přiznání za rok 2009, když musím pohledávky dodaněné v roce 2008 vyloučit z příjmů 2009?

Také se nějak ztrácím v tom, co dělat při vedení daňové evidence na konci roku. Musím někam na zvláštní řádek přiznání DPFO 2009 přiznat nespotřebované zásoby? Nebo se vše (zásoby, pohledávky, závazky) uvádí jen v tabulce jako příloha?

Děkuji mnohokrát za vysvětlení.

 

#12 2009-01-19 14:03:43

hanka
Host

Re: Přechod z výdajů %

Dobrý den, dívala jsem se na daňové přiznání, když nevedu DE, nemusím vyplňovat tabulku D, tím finanční úřad nemůže vědět, jaký je stav neuhrazených pohledávek. A nemůže to s ničím kontrolovat.
V roce 2009 chci vést DE místo paušálu, abych se vyhla dodatečným daňovým přiznáním, chci udělat dodanění pohledávek už nyní.
Jak má tedy vypadat tabulka D v roce 2008 a 2009, jestliže budu chtít přejít na výdaje dle skutečnosti (DE).
Nějak mi nesedí vyplnění tabulky D se skutečností, že nevedu DE. Můžete mi prosím poradit?

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB