Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2010-05-10 21:33:35

JaromírB
Člen/ka

Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Pěkný den. Prodal jsem byt v osobním vlastnictví, ve kterém jsem neměl trv.bydl dva roky, ale chci si koupit byt jiný v tomto roce, ale potřeboval bych vědět, jestli budu osvobozen od daně z přijmu za prodej onoho bytu v os.vl., pokud pořídím byt družstevní (?splním tím podmínku uspokojení byt. potřeby?). Děkuji za odpověď.

Offline

 

#2 2010-05-11 22:52:53

Zdena
Moderátorka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

V bytě nemusíte mít trvalé bydliště, pro osvobození stačí, pokud jste měl v bytě 2 roky bezprostředně před prodejem BYDLIŠTĚ.

Definice bydliště podle MF ČR: bydlištěm na území České republiky se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálým bytem se pak rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní nebo pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka jeho užívání bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, má-li zde rovněž např. manželku (manžela) děti, rodiče, nebo zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).

Pokud nesplníte podmínku bydliště alespoň 2 roky (měl jste v bytě bydliště kratší dobu), pak můžete využít osvobození podle § 4/1/u) ZDP _ použití získaných prostředků na uspokojení bytové potřeby. Bytové potřeby jsou vyjmenovány v § 15 ZDP, podle § 15/3/g) se bytovou potřebou rozumí též úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu.
Jestliže použijete na uspokojení bytové potřeby jen část prostředků, získaných prodejem bytu v OV, tak bude od daně osvobozena jen tato část, zbytek bude příjmem podle § 10 ZDP.

Offline

 

#3 2010-05-11 23:08:54

JaromírB
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Děkuji za odpověď. Začnu tedy budoucí byt hledat i v nabídce bytů družstevních.

Offline

 

#4 2010-05-27 19:44:22

miloš
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Dobrý den, vlastním stavební pozemek 4 roky a chtěl bych jej prodat a peníze použít na výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení na jíném pozemku. Vím, že musím platit daň z prodeje nemovitosti, ale zajímalo by mně, jestli musím platit daň, která se platí pokud nemovitost nevlastním déle jak 5 let a jak vysoká je tato daň.

Offline

 

#5 2010-06-08 00:57:17

Zdena
Moderátorka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Pokud vlastníte stavební pozemek po dobu kratší, než 5 let, pak jeho prodej podléhá dani z příjmů. Jedná se o ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Jako výdaj můžete uplatnit nabývací cenu pozemku, výdaje spojené s jeho prodejem (například znalecký posudek, platby notáři a zaplacenou daň z převodu nemovitosti. Budete tedy zdaňovat jen rozdíl, o který příjem převýší výdaje (pokud byste prodal levněji, než jste nakoupil, pak nelze uplatnit ztrátu z prodeje pozemku, výdaje uplatníte jen do výše příjmu). 
Výše daně je individuální (záleží na celkovém ročním příjmu, odčitatelných položkách, slevách na dani a daňových zvýhodněních), v nejhorším případě zaplatíte 15% (z rozdílu příjmu a výdajů).

Offline

 

#6 2010-06-08 15:08:02

JaromírB
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Přeji krásný den. Dle možnosti zakoupení bytu družstevního (viz. výše), jsem tedy takový byt našel a naskytla se další otázka a to : rozdíl ceny mezi prodaným bytem a kupovaným družstevním je 100. 000,-Kč (které nejsou od daně z příjmu osvobozeny), ovšem mám doklady o zaplacení odhadu ceny k prodávanému bytu, také úhradu za služby realitní kanceláře (která prodej zprostředkovala), dále doklad o uhrazení daně z převodu nemovitosti, tyto náklady spojené s prodejem dělají cca 60.000,-Kč - výše jsem se dočetl, že tyto náklady mohu přičíst k sumě od daně z příjmu osvobozené a zbývá cca 40.000,-Kč, které bych musel danit jako ostatní příjmy, ovšem v novém bytě je potřeba udělat rozvody el. a vody (firmou odhadnutá cena je právě okolo 40.000,-Kč), chci se zeptat zda mám tuto skutečnost také dokládat fin. úřadu, nebo tento náklad nelze uznat k osvobození od daně z příjmu? Jde sice o malou částku, ale pokud by šla uznat jako náklad, tak bych tuto možnost využil. Děkuji za odpověď  s pozdravem Jaromír Bergr

Offline

 

#7 2010-06-16 22:51:14

Zdena
Moderátorka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Proti příjmu z převodu bytu v OV můžete uplatnit jako výdaj úhrady za odhad ceny, služby realitky a uhrazenou daň z převodu nemovitosti. Pokud jste prodávaný byt nějak zvelebil, nebo opravil (provedl jste technické zhodnocení, opravy či údržbu) a jste schopen to prokázat, pak si i tyto částky uplatníte jako výdaj. Náklady na rozvody elektřiny a plynu v novém bytě nelze uplatnit.

Částka, kterou použijete na uspokojení bytové potřeby (získání práv k družstevnímu bytu), bude osvobozena od daně. Zbývající část příjmu z prodeje bytu v OV bude zdanitelným příjmem. K tomuto zdaňovanému příjmu si můžete uplatnit poměrnou část výdajů. 

Příklad:
Koupil jste byt do osobního vlastnictví za 1 040 000,- Kč, náklady spojené s jeho prodejem činí 60 000,- Kč, celkem 1 100 000,- Kč. Prodal jste jej za 1 250 000,- Kč. Členská práva a povinnosti jste získal za 1 000 000 Kč.
Část příjmu z prodeje bytu (1 mil. Kč), kterou jste vynaložil na bytovou potřebu, bude od daně osvobozená, ke zdanění zbývá 250 tis. Kč. K příjmu 250 tis. Kč si uplatníte poměrnou část výdajů, která připadá na zdaňovaný příjem. Poměr zdaňovaného příjmu k celkovému příjmu z prodeje bytu: 250 000 : 1 250 000 = 0,2. Celkové výdaje (cena, za kterou jste prodávaný byt koupil + výdaje spojené s jeho prodejem + případné prokazatelné zhodnocení a opravy prodávaného bytu) činily 1 100 000, poměrná část výdajů: 1 100 000 * 0,2 = 220  000. 
Příjem podle § 10 ZDP bude 250 000, jako výdaj si uplatníte vypočítanou částku 220 000, ke zdanění zbývá 30 000.

Offline

 

#8 2010-06-17 22:26:07

JaromírB
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Moc děkuji za odpověď  a pěkný den. S pozdravem Jaromír Bergr

Offline

 

#9 2010-11-10 15:45:37

janina81
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Dobrý den. V souvislosti s debatou o dani z příjmu při prodeji bytu bych ráda poradila s jednou věcí....a sice ...ty  "poměrné části výdajů" vypočítané v částce 220.000,-- Kč....podle jakého paragrafu je lze uplatnit..... ?
A proč zbylo ke zdanění 30 tis. Kč?
Není třeba možný tento výpočet:
cena za prodej 1.250.000,--  mínus cena nové nemovitosti 1.000.000,-- , tj. rozdíl 250 tis.
Od toho odečíst ještě náklady spojené s prodejem (odhad, atd.) 60 tis. a zbývajích 190 tis mít jako část výdaje spojeného s pořízením prodávané nemovitosti...tedy cena za kterou prodávanou nemovitost kdysi koupil ??? Tedy pak mít základ daně 0,--...? Nebo pokud se za finanční prostředky z prodeje bytu kupuje další byt ,tak již nelze jako výdaj uplatnit na zbytek částky ke zdanění hodnotu prodávaného bytu,za kterou byl kdysi pořízen?
Můj případ:
Byt odkoupen za 500.000,-- Kč v dubnu 2010, v červenci prodán za 1.450.000,-- Kč. Daň z převodu nemovitosti 43.500,--. V bytě jsme nikdy nebydleli a ani jsme získané prostředky nepoužili na další bytovou potřebu.
Tedy výpočet daně: příjem 1,45 mil - výdaj související s pořízením prodávané nemov. 500 tis - 43,5 tis daň z př.nemovitosti = ke zdanění 906.500,-- Kč  Je to tak? Žádný jiný další výdaj nelze uplatnit? Provedli jsme v bytě svépomocí nějaké úpravy ale žádné doklady nemáme.....
Předem děkuji za odpověď.

Offline

 

#10 2010-11-12 22:46:24

Zdena
Moderátorka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

§ 4/1/u) ZDP osvobozuje tu část příjmů z prodeje, která je použita na uspokojení bytové potřeby. Neosvobozenou část zdaňujete podle § 10 ZDP. Vaše výdaje (pořízení prodaného bytu a další, například právní pomoc, daň z převodu nemovitosti, výdaje na technické zhodnocení atd.) se ale vztahují jak k osvobozené, tak ke zdaňované části příjmů, je třeba je nějak rozdělit, nejlépe poměrem.  Způsob výpočtu si volíte sama.

Váš případ: také mi vychází ke zdanění 906.500,- Kč. Výdaje na technické zhodnocení, opravy a údržbu musí být prokazatelné (potřebujete doklady za materiál, za práci), jinak je nelze uplatnit. K hodnotě vaší vlastní práce se nepřihlíží. Možná jste platili za sepsání smlouvy, za notářskou úschovu, za ověřování podpisů a dokumentů, nebo kolky na katastru.

Offline

 

#11 2010-11-29 16:11:16

Marie66
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Dobrý den. Chci prodat byt a nesplňuji žádnou podmínku pro osvobození. Byt jsem nabyla darem od rodičů před 3 lety, ale vůbec jsem se tam nezdržovala. Jakým způsobem se zjišťuje cena v době nabytí, abych ji mohla odečíst od prodejní ceny? Děkuji za odpověď.

Offline

 

#12 2010-11-30 22:35:28

Zdena
Moderátorka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Před 3 lety podléhalo darování mezi příbuznými v řadě přímé dani darovací, takže jste měli zpracovaný znalecký posudek.

Offline

 

#13 2010-12-16 11:24:18

monious
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Dobry den,

pred rokem jsem koupila byt v OV, na hypoteku. Nyni jsem se dostala do fin. potizi a zvazuji prodej tohoto bytu a nebudu porizovat jiny, penize pouziji na zaplaceni hypoteky, pujcky na rekonstrukci atd.

Vzhledem k tomu, ze zde nemam bydliste 2 roky, ani byt 5 let nevlastnim, nezbyde mi, nez zaplatit dan z prijmu.
Porizovaci cena byla 1 150 000kc, probehla rekonstrukce za cca 400tis. Nyni byt mohu prodat za cca 1 800 000kc.

jestli to chapu spravne, tak dan budu platit z 250ti tisic? tj priblizne 37 500 v zavislosti na mych ostatnich prijmech za (pravdepodobne pristi) rok. Je to tak? Nebo se od zakladu odecita i dan z prevodu nemovitosti?

predem dekuji za odpoved
Monika

Editoval monious (2010-12-16 11:53:25)

Offline

 

#14 2010-12-28 01:14:33

Zdena
Moderátorka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

K příjmu 1 800 000 Kč si můžete jako výdaj uplatnit pořizovací cenu bytu, prokazatelné výdaje vynaložené na opravy a rekonstrukce a také daň z převodu nemovitosti (pokud je prodejní cena vyšší než odhadní, tak zaplatíte 54 000Kč), základ daně bude 196 000 Kč. Dále si můžete uplatnit prokázané výdaje spojené s prodejem bytu, například platby za právní pomoc, ověřování podpisů, dokumentů, kolky na katastr atd. Daň z příjmů bude záviset na výši příjmů za celý rok, mohou jí snížit nějaké nevyužité slevy, nebo nezdanitelné části základu daně, v nejhorším případě zaplatíte cca 29 400 Kč.

Offline

 

#15 2020-10-27 16:29:05

mandatář
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Mám dotaz k osvobození od daně z příjmu prodejem nem. k uspokojení bytových potřeb do 12 měsíců v časové ose do minulosti či budoucnosti.

Mohu využít výdaje na nájemné jako náklady k uspokojení bytových potřeb nebo se musí nutně jednat o koupi?

Lze zisk použít k uspokojení vlastní bytové potřeby tím, že si na hypoteční úvěr objednám stavbu RD, kde však vlastního kapitálu použiji jen v zanedbatelné výši ve srovnání se ziskem? Mohu takto zakoupenou novostavbu vzápětí obratem prodat za stejnou cenu? Splním tak zákonné kritérium uspokojení vlastní bytové potřeby, abych se vyhnul placení daně z příjmu z prodeje nem.?

Existuje nějaké kritérium po jak dlouho dobu musím v kupované nem. bydlet, mít trvalé bydliště nebo jak dlouho vlastnit?

Offline

 

#16 2022-05-05 11:46:09

mandatář
Člen/ka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Koupil jsem byt v listopadu 2020, který jsem prodal v březnu 2021. Jelikož jsem v něm nebydlel, finanční úřad mi tvrdí, že musím podat dodatečné daňové přiznání a že zisk z prodeje nemohu žádným způsobem osvobodit obstaráním vlastní bytové potřeby - což jsem ale učinil, oznámil jsem v roce 2021 finančnímu úřadu záměr využití zisku k obstarání vlastní bytové potřeby a v lednu 2022 jsem zisk využil ke koupi domu k vlastnímu bydlení.

V zákoně o daní z příjmu se praví: "Došlo-li k nabytí nemovité věci přede dnem nabytí účinnosti čl. III, na příjem z pozbytí této nemovité věci podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. III, se použije osvobození podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. III." (část 2, čl. IV, odst. 2).

Jak tedy správně posoudit oprávněnost osvobození od daně z příjmů dle znění zákona před 1.1.2021?

Offline

 

#17 2022-05-05 13:13:47

Zdena
Moderátorka

Re: Osvobození od daně z příjmu při prodeji nem.

Ano, osvobození podle § 4/1/b) ZDP (jakákoliv nemovitost vlastněná méně než 10 let a použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby) se vztahuje až na nemovitosti nabyté od roku 2021.
Při prodeji bytu, koupeného v roce 2020, byste v něm podle mého názoru musel bezprostředně před prodejem alespoň chvilku bydlet, abyste mohl uplatnit osvobození podle písmene a), a tuto podmínku jste nesplnil.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB