Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2009-11-22 10:10:17

Jarda
Člen/ka

Přechod na paušál ,pohledávky a závazky

Do roku 2007 jsem podával dan. přiznání a vedl daňovou evidenci, zůstaly mě  tam 3 pohledávky,závazky a skladové zásoby. V roce 2008 jsem už nevykazoval žádnou obchodní činnost, měl už jen jeden příjem a to doplacenou 1 pohledávku z roku 1998. Podal jsem tedy dan. přiznání paušálem. Co mám dělat s pohledávkama, které jsou dnes už nevymahatelné. Podal jsem žádost o platební rozkaz i podal trestní oznámení na POLICI ČR. Bylo mě odpovězeno, že se nejedná o trestní čin. Firma je v likvidaci, společníka firmy, na kterého byla firma převedena  není možné zastihnout, korespondence se vrací.
Finanční úřad po mě chce tyto nedobytné pohledávky dodanit. Jak mám dál postupovat ?

Offline

 

#2 2009-11-25 21:16:30

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod na paušál ,pohledávky a závazky

Podle mého názoru budete muset dodanit. Při změně způsobu uplatňování výdajů (přechod z vedení DE na paušální výdaje) máte kromě jiného povinnost zvýšit základ daně o pohledávky, které vedete v evidenci. Pohledávku byste nemusel dodaňovat jen v případech, které vyjmenovává zákon o daních z příjmů v § 24, odst. 2, písm. y). Jde o pohledávky za dlužníkem (kopíruji přesné znění):
1. u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,
2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků insolvenčního řízení,
3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7),
5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba 26j), a to na základě výsledků této dražby,
6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, 26k) a to na základě výsledků provedení této exekuce.

Vidíte sám, že vaše pohledávka nesplňuje ani jednu z výše uvedených podmínek.

Offline

 

#3 2020-03-23 14:59:56

Evelína77
Člen/ka

Re: Přechod na paušál ,pohledávky a závazky

dobrý den Zdenko,

prosím o radu. Podnikatel FO, vedl DE. Nyní za rok 2019 je pro něho výhodnější použít paušální výdaje ( zemědělec 80%). V DP 2018 v tabulce D máme na konci roku uveden pouze hmotný majetek a závazky.
Závazky jsou ve výši 112 tisíc a jedná se o jistiny splátkového kalendáře, který bude ukončen v 9/2020. Patří tyto splátky jistiny do dodatečného daňového přiznání 2018, jako snižující základ daně?
1/ pokud ano, tak v jaké výši? když jsou to závazky roku 2019 a 2020? 
2/ může se přejít na paušální výdaje bez podání dodatečného DP 2018 ? protože byl základ daně nízký, tak podnikatel nepotřebuje základ daně ještě snižovat. Pokud by to bylo možné, byla by to lepší varianta, ale zřejmě bychom museli na FÚ napsat nějaké vyjádření, proč nepodáváme dodatečné DP 2018?

mockrát děkuji za radu! Evelína

Offline

 

#4 2020-03-23 18:55:37

Zdena
Moderátorka

Re: Přechod na paušál ,pohledávky a závazky

Dobrý den, paní Evelíno. Na co je splátkový kalendář? Základ daně snižují jen závazky, které by při úhradě byly daňovým výdajem. Pokud splácíte např. úvěr na pořízení hmotného majetku, tak splátky jistiny nepatří do dodatečného přiznání. Pokud splácíte provozní úvěr, tak můžete upravit základ daně o celou výši závazku.
Jestliže má na konci roku 2018 pouze závazky, takže by dodatečným přiznáním jenom snižoval daň, tak není povinen (je oprávněn) podat dodatečné přiznání (§ 141/2 daňového řádu). Podle mého názoru ani není povinen posílat na FÚ nějaké vyjádření.

Offline

 

#5 2020-03-24 09:29:11

Evelína77
Člen/ka

Re: Přechod na paušál ,pohledávky a závazky

dobrý den Zdenko, ano, je to splátkový kalendář na pořízení hmotného majetku, takže do výdajů by šly pouze úroky a pojištění. Ale pokud není povinen podávat DDP, protože by pouze snižoval ZD, tak nebudeme dělat DDP. Děkuji mockrát za rychlou odpověď!!

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB