Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2016-02-16 14:58:29

Domča99
Člen/ka

Paušál auto

Dobrý den,

může použít autoservis paušál na PHM  u automobilu  zahrnutého v OM, který poskytuje zákazníkům  za úplatu k jízdám  po dobu opravy jejich vlastních aut.

Offline

 

#2 2016-02-16 15:23:28

taxi
Člen/ka

Re: Paušál auto

Ne, zákon říká, že paušál lze, pokud nepřenechal poplatník vozidlo k užívání jiné osobě... §24 zt

Offline

 

#3 2016-03-17 15:22:02

david_k
Člen/ka

Re: Paušál auto

Dobrý den
Mám příjem z pronájmu bytu (a ze zaměstnání). Potřebuji zdanit příjmy z bytu. U příjmů z bytu chci vykázat skutečné výdaje (příspěvek do fondu oprav, pojištění bytu, odpis bytu, drobné náklady na vybavení bytu atd).
a chci do nich zahrnout paušál na dopravu (používání soukromého vozidla, které využívám i soukromě).
Předpokládám, že použiji krácený paušál 4 000,- Kč /měsíčně. Nemusím se hlásit k registraci silniční daně a nemusím daň platit.
Možete mi prosím potvrdit, zda je tento postup možný.

Díky David

Offline

 

#4 2016-03-17 15:57:01

taxi
Člen/ka

Re: Paušál auto

Dobrý den, odpis bytu??? Máte činnost na pronájem nemovitostí a byt jste zařadil do majetku?

Paušál na auto  - týká se podnikání - musí se platit silniční daň... můj názor, ale vyčkejte na ohlasy jiných, zkušenějších.

Offline

 

#5 2016-03-17 21:15:48

Zdena
Moderátorka

Re: Paušál auto

Dobrý večer vespolek. Postup, který navrhuje pan David, je podle mého názoru možný. U příjmů z pronájmu lze uplatnit odpisy hmotného majetku. Pronajímaný majetek nemá charakter obchodního majetku, poplatník vede pouze evidenci majetku, který lze odpisovat. Cituji z Pokynu D-22 K § 9 odst. 6 :Pronajímaný majetek evidovaný podle § 9 odst. 6 zákona se nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.

K příspěvku do fondu oprav (zřejmě máte na mysli dlouhodobou zálohu na opravy a údržbu) cituji z Pokynu D-22: Platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oprav a na účet společenství vlastníků) jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví, daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady. Jsou-li platby (jejich část) určeny na technické zhodnocení společných částí, jsou daňovým výdajem po dokončení technického zhodnocení, a to formou odpisů. Pokud byly platby na provozní výdaje použity na technické zhodnocení společných částí, poplatník podle § 5 odst. 6 zákona o výdaje zahrnuté do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích sníží výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno. O výdaje na technické zhodnocení se zvýší vstupní cena jednotky a do daňových výdajů se tyto výdaje promítnou formou odpisů.


Pokud má poplatník pouze příjmy z pronájmu, tak nemusí platit silniční daň. Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla registrovaná, provozovaná a používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů. Pan David nebude mít příjmy ze samostatné činnosti (= činnosti spadající pod § 7 ZDP), nýbrž z pronájmu (§ 9 ZDP).

Offline

 

#6 2016-03-18 06:15:47

taxi
Člen/ka

Re: Paušál auto

Děkuji za poučení...

Offline

 

#7 2016-03-22 07:37:50

david_k
Člen/ka

Re: Paušál auto

Děkuji za potrzení postupu i detailního rozboru.

David

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB