Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2008-11-13 17:27:32

buresovaa
Člen/ka

Výdaje procentem

Dobrý den.Mám prosbu.Manžel OSVČ"poskytování tech.služeb" podniká prvním rokem.Pracuje pro českou firmu v cizině,ale faktury mu vyplácejí v českých korunách,tudíž je v cizině převážnou část roku.Chtěl by za rok 2008 danit výdaje %,ale v roce 2009 už danit výdaje skutečné může?A co vše si započítá do příjmů,když nevede žádnou daňovou evidenci ani cesťáky?Dostává peníze jen za odvedenou práci a náklady na ubytování na jedné faktuře vždy za měsíc.A jak je to se stravným?Moc děkuji za odpověď.Burešová

Offline

 

#2 2008-11-16 14:53:23

Zdena
Moderátorka

Re: Výdaje procentem

V roce 2008 může uplatnit výdaje ve výši 50% příjmů a od roku 2009 může uplatňovat skutečné výdaje. Při změně způsobu uplatňování výdajů (z paušálních na skutečné) máte povinnost upravit základ daně podle § 23, odst. 8 zákona o daních z příjmů. Snažte se, aby manžel měl všechny vystavené faktury za rok 2008 uhrazené do 31.12.2008. O částku neuhrazených faktur by v případě změny v uplatňování výdajů musel zvýšit základ daně za rok 2008  -  přiznat je ke zdanění jako kdyby mu byly zaplaceny. Při jejich úhradě (zřejmě v roce 2009) už by sice nevykazoval zdanitelný příjem, ale také by si k nim neuplatnil žádné výdaje.

Do příjmů se započítává všechno, co mu odběratelé zaplatili.

Pokud uplatňuje paušální výdaje, pak jsou v příslušném procentu zahrnuty veškeré výdaje, které vynaložil na dosažení svých příjmů, tedy i stravné. Pokud by uplatňoval skutečné výdaje, pak si může vyúčtovat i stravné. Stravné při tuzemských pracovních cestách zde:
http://www.jakpodnikat.cz/cestovni-nahrady-stravne.php
Zahraniční stravné a kapesné uplatňuje ve výši, kterou přiznává zákoník práce státním zaměstnancům, více v diskuzích např. zde:
http://diskuse2.jakpodnikat.cz/viewtopic.php?id=1541
http://diskuse2.jakpodnikat.cz/viewtopic.php?id=82
dotaz ze 4.2.2008

Offline

 

#3 2008-11-18 11:12:48

Burešová
Host

Re: Výdaje procentem

Dobrý den.Moc děkuji za Vaší odpověď.Ještě mám dotaz.Manžel jako OSVČ když ví,že za rok 2008 bude danit výdaje % a za rok 2009 už skutečné výdaje může si hned za rok 2008 připočítat k příjmům i peníze za faktury vystavené v roce 2008,ale zaplacené až v roce 2009?Nebo to nejde a musí tak učinit až zpětně?Akdyž tak učiní zpětně bude muset pak platit nějaké penále?Moc děkuji za radu.Burešová

 

#4 2008-11-18 22:07:42

Zdena
Moderátorka

Re: Výdaje procentem

Ano, nejlépe udělá, když provede úpravy základu daně hned při podání řádného daňového přiznání za rok 2008. Pokud by to učinil zpětně (v případě, že se rozhodne pro skutečné výdaje třeba v polovině, nebo na konci roku 2009), pak by musel podat dodatečné daňové přiznání za rok 2008, ve kterém by zvýšil základ daně o nezaplacené faktury. Vzhledem k tomu, že by v dodatečném DaP zvyšoval základ daně (o nezaplacené faktury), tak by musel přepočítat - tedy zvýšit - i daň z příjmů za rok 2008. Daň odvádíte do 31.3.2009 (s daňovým poradcem do 30.6.2009) a pokud zpětně zjistíte, že jste měli odvést daň vyšší, pak jste rozdíl mezi původně a nově vypočítanou daní celou dobu od 31.3. (resp.30.6)  až do zaplacení rozdílu finančnímu úřadu dlužili. Z dlužné daně pak FÚ vyměří úrok z prodlení, dříve se tomu říkalo penále. Úrok by nepředepsali v případě, že by byl nižší, než 200,- Kč.

Offline

 

#5 2008-11-19 10:07:56

buresovaa
Člen/ka

Re: Výdaje procentem

Zdena napsal(a):

Ano, nejlépe udělá, když provede úpravy základu daně hned při podání řádného daňového přiznání za rok 2008. Pokud by to učinil zpětně (v případě, že se rozhodne pro skutečné výdaje třeba v polovině, nebo na konci roku 2009), pak by musel podat dodatečné daňové přiznání za rok 2008, ve kterém by zvýšil základ daně o nezaplacené faktury. Vzhledem k tomu, že by v dodatečném DaP zvyšoval základ daně (o nezaplacené faktury), tak by musel přepočítat - tedy zvýšit - i daň z příjmů za rok 2008. Daň odvádíte do 31.3.2009 (s daňovým poradcem do 30.6.2009) a pokud zpětně zjistíte, že jste měli odvést daň vyšší, pak jste rozdíl mezi původně a nově vypočítanou daní celou dobu od 31.3. (resp.30.6)  až do zaplacení rozdílu finančnímu úřadu dlužili. Z dlužné daně pak FÚ vyměří úrok z prodlení, dříve se tomu říkalo penále. Úrok by nepředepsali v případě, že by byl nižší, než 200,- Kč.

Dobrý den.A teď se zeptám asi hloupě.Ty peníze za faktury(které dostane až v r.2009) o které navýší základ daně-sníží o 50%(paušální výdaj)nebo je musí k základu daně připočítat ve 100% výši?Moc děkuji.Burešová

Offline

 

#6 2008-11-20 18:23:54

Zdena
Moderátorka

Re: Výdaje procentem

Musí je připočítat ve 100% výši, paušální výdaj k nim neuplatní. Proto jsem výše psala, aby se snažil mít zaplaceno do konce roku i když vím, že to člověk vždy nemůže ovlivnit. Třeba by byl objednatel ochoten zaplatit manželovi do konce roku zálohu na prosincovou fakturu.
A ještě bych vás chtěla upozornit na další záludnost přechodu z paušálu na skutečné výdaje. Úhrada závazků, které manželovi vznikly letos (například faktura od mobilního operátora) uskutečněná v příštím roce, nebude daňově uznatelným výdajem - upraveno v § 25/1/zd) zákona o daních z příjmů. Navíc neuplatní existující závazek ani při úpravách základu daně za rok 2008.
Jestliže provedete úpravy základu daně za rok 2008 a v průběhu roku 2009 zjistíte, že byste raději zůstali u paušálu, tak můžete podat dodatečné daňové přiznání za rok 2008, ve kterém zrušíte úpravy základu daně. Přeplatek daně z příjmů vám bude vrácen.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB