Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2011-03-19 23:27:07

mišpulín
Člen/ka

drobný hm.a nehm.inv.majetek

Dobrý večer, dnes již podruhé.
Ještě dotaz ohledně majetku v podvojném účetnictví. Mám klienta, který si stanovil, že bude DHIM(drobný hm.inv.maj.) do 5000,- odepisovat rovnou do nákladů a majetek nad 5000,- do 40000,- evidovat. Ale nevím, které účty použít u toho maj. mezi 5000,-a 40000,-, když dle zákona se odepisuje majetek nad 40.000,-. a jeho evidence je třeba na účtu 022. Ve Sbírce souvztažností jsem si našla účet 029-ostatní dlouhodobý hm.maj.? Mohu účtovat fakturu na 501/321 a pak zařadit DHIM v interních dokladech 029/089??? A zároveň drobný nehm.inv.maj. 019- ost.dlouh.nehm.maj.

Jsem již pár let na rodičovské dovolené a nemohu si vzpomenout jak jsme to dříve dělali v zaměstnání, vím jen, že byl účet 028 - drobný HIM - ale ten byl zrušen snad ještě někde v r.2002 - pamatuji si to - byla jsem na školení.

Díky moc za pomoc Míša

Offline

 

#2 2011-03-21 23:35:49

Zdena
Moderátorka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Moc tomu nerozumím. Majetek nad 5.000,- do 40.000,- budete podle vnitřní směrnice odpisovat, nebo jej také zaúčtujete do nákladů a budete evidovat v podrozvahové evidenci? Účtování na 501 a zároveň na 02X je podle mého názoru nesmyslné.

Offline

 

#3 2011-03-22 14:17:44

mišpulín
Člen/ka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Dobrý den, paní Zdeno, je to tak, že má vnitřní směrnicí stanovené, že bude tento majetek evidovat, ale jde vlastně stejně o majetek do 40.000,- a tedy drobný, tak by se měl odepsat v roce pořízení. Já bych ho osobně odepisovala případně měsíčně ale tak, aby za ten rok byl prostě celý odepsán. Př.: Pořízení 042/321, Zařazení 029/042 a odpis 551/089? Ale je to má úvaha a nevím zda správná. Tuto úvahu mi zničila má kamarádka, ale ta dělá v rozpočtové organizaci a tam mají jinou účtovou osnovu. Ta mi psala toto: Pořízení 028/321 a pak hned 501/088 a nebo 501/321 a pak hned 028/088 - prý lze obojí a na 551 vůbec, když je to majetek, který má být odepsán jednorázově. Proto jsem se takto původně ptala, jen mi šlo o ty účty dle účtové osnovy pro podnikatele. Ale je vidět, že jsem z toho bezradná oprávněně. Teď nevím jak to evidovat a ani jaké účty. Pokud to pochopíte a pomůžete mi svým názorem budu vděčná. Míša

Offline

 

#4 2011-03-23 00:37:38

Zdena
Moderátorka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Pokud má být majetek v nákladech jednorázově, tak bych použila účet 501, nikoliv 551(neopisujete) a neúčtovala bych na rozvahovém účtu. Pokud byste majetek vedli na 028 nebo na 022 s příslušnou analytikou, pak jste zřejmě rozhodli, že jde dlouhodobý majetek a měli byste odpisovat (551) minimálně 13 měsíců.

Rozpočtovky neznám.

Offline

 

#5 2011-03-23 14:50:46

mišpulín
Člen/ka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Paní Zdeno, je to tak, že on chce určitě majetek nad 5000,- sledovat a to z důvodů oprav a údržby na něm, ale i případných krádeží a to z důvodů dohledatelnosti a prokazatelnosti pro policii a pojišťovnu, že to skutečně nakoupil a má ho tedy ve své evidenci. Když ho má v evidenci, tak spíš nalezne doklad o pořízení, než když si ho dá rovnou do nákladů na 501. Podniká ve stavitelství a proto se mu dost často stává, že dojde k odcizení nářadí. Pak by mu tedy odpadlo účtování stejné jako u majetku do 5000,-, který má na 501. A proto bych spíš volila tu cestu druhou: Jak jsem od Vás tedy pochopila, tak by bylo nejlepší tento majetek do 40.000,- evidovat třeba na účtu 022 s jinou analytikou než je majetek nad 40.000,- a pak ho odepisovat min. těch 13 měsíců přes účet 551. Já jsem si původně myslela, že bych odepisovala klidně i méně, ale aby byl za ten rok prostě odepsán (Př. pořízen 06/10 za 15000,- a odepisovala bych po 7 měsíců - do konce roku 2010 a to částku 2143,-) a tím byla splněna ta podmínka, že je to majetek drobný. Podle Vás bude tedy lepší, když se do té vnitřní směrnice zapíše, že se u tohoto majetku postupuje jako u majetku dlouhodobého a proto se využívají i odpisy - tedy min. po 13 měs. Je to tak?
Ještě jednou moc díky Míša

Offline

 

#6 2011-03-23 23:09:47

Zdena
Moderátorka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Pokud chcete o tomto majetku účtovat (nikoliv jej pouze evidovat v operativní evidenci), tak by měl mít ve vnitřní směrnici stanoveno, že majetek od 5.000 do 40.000 s dobou použitelnosti delší než 1 rok považuje za dlouhodobý drobný hmotný majetek, který bude odpisovat podle stanovené doby použitelnosti, například 50% v prvním roce, zbývajících 50% v druhém roce po zařazení, nebo jinak, ale musíte odpisovat alespoň 13 měsíců, jinak byste popřela fakt, že se jená o majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok.

Účtování klasické. Pořízení: 042/321, zařazení 028/042, účetní odpis (v případně drobného majetku účetní odpis = daňový odpis): 551/088.
Můžete použít účet 022/AÚ, nebo si do účtového rozvrhu doplňte účet 028.

Nestačila by mu operativní evidence? Majetek by dal rovnou do spotřeby 501/AÚ a vedl by si k němu tabulku v excelu, kde by o každém jednotlivém majetku vedl potřebné údaje o pořízení, záruční době, opravách atd.

Offline

 

#7 2011-03-24 03:36:45

mišpulín
Člen/ka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Paní Zdeno, vyčerpávající odpověď - děkuji moc. Ještě než jsem to dočetla, tak jsem též zvažovala o té operativní evidenci - jak píšete hned na začátku. A zřejmě to tak provedeme, protože to bude nejjednodušší a bude to mít rovnou v nákladech.

Mám ještě jiný dotaz, který se týká Přehledu na ZP - zrovna jsem si připravila podklady pro kamaráda, že už mu to vytisknu. A jak to tak bývá, každý rok narazím na něco a pak to řeším skoro u každého, ale toto mám skutečně jen u něj. Je OSVČ, která má tuto činnost jako hlavní - truhlářství a k tomu je ještě zaměstnán - mám dojem, že na dohodu o pracovní činnosti (odvod SP,ZP a daně), ale jen po určité měsíce - topí v budově, kde má pronajatou truhlárnu a to i pro jiné lidi, takže mu platí v topné sezóně výplatu. Jde mi o to, zda mu mohu v řádku 6 - platil min.vym.zákl. - uvádět jen ty měsíce, kdy nemá žádnou výplatu?
Já jsem mu tam vždy vyplňovala 12 měs., protože jsem si říkala, že skutečně nevím, zda mu za každý ten měsíc, kdy má výplatu, bylo odváděno pojistné z min.vym.zákl. pro zam. Ale teď jak nad tím přemýšlím, tak asi muselo, i když je to ta dohoda, tak musí vypočítat vždy min.zálohy. Tak si tak říkám, že pokud jsem mu to celé roky dělala špatně, tak jsem ho připravila o pěkné peníze, proto se chci ještě zeptat, zda nevíte kolik let zpětně se dá opravit přehled na VZP a pokud vůbec potom vrátí nějaké peníze?
Děkuji moc a veliký obdiv, že to všechno na těchto stránkách tak zvládáte. Já už jsem nyní tak vyčerpaná (už 14 dni marodím-já i děti a ještě papíry), že si tak říkám, že to příští rok všem známým vrátím, že už jim nebudu nic dělat, protože to tak žere času a já se ani nemám čas věnovat dětem a to již koncem roku nastupuji do práce, takže budu mít času ještě méně.
Hluboce se KLANÍM. Míša

Offline

 

#8 2011-03-24 23:50:24

Zdena
Moderátorka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Dobrý večer, paní Míšo.
Je možné, že truhlář zaměstnavateli doložil, že odvádí ZP jako OSVČ a v tom případě by zaměstnavatel nemusel odvádět pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Pokud odváděl, tak máte možnost provést OPRAVY podaných přehledů. Nevím, za kolik let zpětně, tuším 5 let, informujte se u zdravotní pojišťovny. Osobně nemám žádnou negativní zkušenost, na základě opravného přehledu OSVČ, nebo na základě žádosti zaměstnavatele pojišťovny (VZP, OZP) přeplatky bez problémů a bez prověřování vrátily.

Věřím, že jste vyčerpaná, která účetní by v tomto období nebyla. Nejhorší jsou ty neustálé změny. Ono už snad ani nemá smysl je sledovat, protože sotva změnu zaregistrujete, pokusíte se ji pochopit a zkusíte se s ní sžít, tak už zase neplatí:-)
Jestli na svých klientech nejste finančně závislá, tak jim ty papíry raději hoďte na hlavu, odpočiňte si a užívejte si dětí, dokud jsou malé a Vy na ně máte čas:-)

Offline

 

#9 2011-03-25 15:02:41

mišpulín
Člen/ka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Dobrý den, paní Zdeno, už jsem Vám psala odpověď a co a jak a nakonec mi to stejně nedalo a po Vaší odpovědi jsem si ještě radši zavolala na VZP. Už jsem myslela, že to budu opravovat, ale pořád mi vrtal hlavou onen dodatek a to jsou ty zaplacené min. zálohy a ty musí být placené z min.mzdy - jak jsem se dozvěděla na VZP a jsou stále aktuální i u výpočtu mezd - to já již dlouho nedělám, tak jsem si nebyla jistá a platí to i u DoPČ. Proto již vím, že budu muset opravovat určitě. Jen jsem se ještě chtěla optat přímo u jeho referentky jak mám provádět opravu, protože na přehledu uvádějí, že to v těchto případech není opravný přehled, ale pouze oprava řádného přehledu. A ani nikdo radši neví, kolik let zpětně mohu opravovat a zda by šlo v tomto případě ještě nějaké vrácení peněz - pořád jen, že je promlčení těch 5 let - jak uvádíte i Vy. Jelikož je Pá a referent je již nepřítomen, tak budu zjišťovat v Po a jsem sama zvědavá jak dopadnu, protože já mu to dělám od r.2005 a ráda bych, kdyby to vše proběhlo v dobrém. On tomu kamarádovi totiž před 2 lety vážně onemocněl malý chlapec a také by se jim každá koruna hodila, protože se o něj starají doma a potřebují vozíček atd. Takže by to bylo určitě potěšující a já bych se nejraději někam zahrabala.
To už budu vážně uvažovat o tom, že to každému příští rok odřeknu, i když mě ta práce moc baví, ale jak píšete a přesně jste to vystihla - ty změny - TO JE PROSTĚ DĚS.
Až zjistím - tak zde opět poreferuji, aby každý věděl. Protože mi pořád na VZP říkali, že to ještě nedělali...

Offline

 

#10 2011-03-28 11:08:10

mišpulín
Člen/ka

Re: drobný hm.a nehm.inv.majetek

Dobrý den, tak oznamuji, že jsem si zjistila u jeho zaměstnavatele, že za něj skutečně platí jen ty 4,5 % a né zálohy z min. mzdy, takže opět neposkytnu žádné info ohledně VZP. Pro mě jen dobře - žádné předělávání. Zatím a přeji všem ještě sílu v těchto posledních dnech před koncem našich útrap.....

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB