Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz  • Index
  •  » DPH
  •  » DPH odpočet a přiznání

#1 2010-12-28 14:33:24

Toja
Člen/ka

DPH odpočet a přiznání

Dobrý den,

děkuji za fantastické stránky, Vaše cenné rady a také moc prosím o radu.

Jsem OSVČ, plátcem DPH, poskytující služby s místem plnění také v EU a podávám souhrné hlášení společně s přiznáním k DPH (obě čtvrtletně). Výdaje paušálem, DE jenom pro účely DPH.

Nevím si rady jakým způsobem mám nakládat s výdaji spojenými s poskytnutím služby v zahraničí (výdaje za hotel, dopravu a taxi v zahraničí), které příjemci služby fakturuji. Tím, že vystavuji faktury za tyto výdaje, zvyšuje se mi základ daně z příjmu a také základ pro sociální a zdravotní pojištění z částky, která v podstatě není příjmem jen přefakturovanou částkou za výdaje, které jsem měla spojené s poskytnutou službou (v podstatě jako kdybych zaplatila sama z pokladny či kartou, a pak se mi to zpět vrátí na účet, avšak částku musím pokaždé příjemci služby v zahraničí vyfakturovat). Na tyto částky vystavuji samostatné faktury označené jako "Additional expenses", protože za službu máme smluvně dohodnutý denní tarif, kde výdaje nejsou zahrnuty. Mám tyto vystavené faktury považovat také jako faktury za službu? Nebo je označit nějak jinak (třeba příjmový doklad a pod)? Mám opravdu zaplatit z vrácené částky mých výdajů za hotely daň z příjmu, SP, ZP, DPH a to jako za "službu v zahraničí" a podat souhrnné hlášení jako "služba v zahraničí"? Přestože toto plnění (vyúčtování za hotel a taxi v zahraničí) v podstatě není předmětem daně (nejde o dodání zboží, převod nemovitosti, ani poskytnutí služby, jak je uvedeno v zákoně), budu ho přiznávat po vystavení faktury jako zdanitelný příjem, včetně DPH?

Další dotaz je na uplatnění odpočtu DPH uvedeném na hotelových fakturách a taxi ze zahraničí. Mohu je uplatnit? Pokud ano, jakým kurzem mám tyto částky přepočítávat na CZK (kurzem platným v den uvedeném na faktuře, či účtu?) Pokud není částka v cizí měně vyčíslena, jen označena procentem, jak ji mám vypočítat a přepočítat na CZK?

Logicky mi přijde, že v podstatě mým příjmem k dani z příjmu by měly být jen částky, které bych uplatnila jako odpočet DPH. Jen toto je přece něco, co jsem získala navíc (tedy příjem) a měla bych zdanit.

Ještě jsem nikdy neuplatňovala žádné odpočty DPH ani neplatila DPH, moc proto prosím ještě o radu s vyplněním přiznání k DPH a souhrnného hlášení. Jak, a v kterém řádku vyplňuji případné odpočty DPH ze zahraničních faktur za hotely? Mohu je sečíst jako celek do jedné částky? Jak (v kterém řádku) přiznávam DPH z tuzemské faktury za službu? Tuto částku z tuzemské faktury za službu v souhrnném hlášení zřejmě nehlásím?

Do kdy mohu uplatnit odpočet DPH z letošních faktur ze zahraničí (ty neštastné hotely a taxi)?

Děkuji moc za pomoc a rady a přeji vše dobré.
Toja

Offline

 

#2 2011-01-03 00:34:21

Zdena
Moderátorka

Re: DPH odpočet a přiznání

Předpokládám, že hotely či letenky objednáváte svým jménem a na svůj účet. Výdaje za ubytování a dopravu jsou podle mého názoru součástí ceny vaší služby, jenom je fakturujete zvlášť. Pokud by vám je klient neproplácel sólo, tak byste zřejmě zvýšila denní tarif. Vaším příjmem k dani z příjmů by měly být všechny částky, které jste od klienta přijala. Pokud vám to příliš navyšuje daň z příjmů a vyměřovací základy pro výpočet pojistných, tak veďte daňovou evidenci a uplatňujte skutečné výdaje. Z pohledu DPH se jedná o poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, takže bez DPH.  Vyjadřuji pouze svůj osobní názor, s žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na daňového poradce.

K odpočtu DPH ze zahraničních dokladů: v českém přiznání k DPH si nemůžete nárokovat odpočet DPH cizího státu. Můžete požádat o vrácení DPH v příslušném státě. Informace na stránkách MF ČR:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl … tml?year=0
případně se můžete obrátit na některou z firem, které vyřizují žádosti o vrácení za provozi, například: http://www.dph.name/

Přiznání k DPH: poskytnuté služby s místem plnění v tuzemsku (fakturujete s DPH, nepatří do SH) uvádíte na řádku č. 1. Poskytnuté služby s místem plnění v EU (fakturujete bez DPH, služby unijním plátcům uvádíte v SH) na řádku 21, služby s místem plnění ve 3. zemi na řádku 25.

Offline

 

#3 2011-03-13 22:40:07

Toja
Člen/ka

Re: DPH odpočet a přiznání

Dobrý den.

Děkuji moc za odpověď. Takže musím platit daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění také z přefakturované částky za výdaje, které jsem měla spojené s poskytnutou službou (hotely, taxi).

- Prosím ještě o radu, jak tedy zdanit daň z příjmu z těchto faktur za hotely a taxi. Jelikož jsou původní faktury z hotelů s DPH, prefakturovávám zahraničnímu objednavateli mých služeb celou částku, kterou jsem za ubytování zaplatila, t.j. včetne DPH. (Celou tu částku jsem uvedla v SH pro účely DPH).
Avšak daň z příjmu bych měla platit pouze z částky bez DPH. Mám DPH uvedené na těch původních hotelových fakturách pro daň z příjmu odečíst? Jakým kurzem mám tyto částky přepočítávat na CZK (kurzem platným v den uvedeném na hotelové faktuře, nebo mnou vystavené faktuře, či v den zdanitelného plnění?) Pokud není částka v cizí měně vyčíslena, jen označena procentem, jak ji mám vypočítat a přepočítat na CZK?

- A ještě poprosím o odpověď na jeden dotaz. Pro účely DPH se cizí měna přepočítává kurzem platným v den zdanitelného plnění. Jak je to pro účely daně z příjmu? Kurzem platným v den, kdy mi platba dorazila na účet?

Děkuji moc za Vaši pomoc.

Příjemný den.
Toja

Offline

 

#4 2011-03-14 23:06:26

Zdena
Moderátorka

Re: DPH odpočet a přiznání

Pokud přefakturováváte výdaje za hotely a taxi ve stejné výši, v jaké jste je zaplatila (bez navýšení), tak z nich nebudete platit daň z příjmů, zdravotní, ani sociální pojištění. Na jedné straně budete mít příjem a na druhé výdaj v e stejné výši.

Pro účely DPH přepočítáváte cizí měnu kurzem ČNB, který je pro vás platný (který jste si stanovila např,vnitřní směrnicí, pevný, nebo denní kurz ČNB) ke dni zdanitelného plnění.

Pro účely daně z příjmů můžete přepočítávat cizí měnu buď stejně jako kdybyste vedla účetnictví, tj. zvolíte denní nebo pevný kurz ČNB, nebo můžete použít jednotný kurz, ten je ale vyhlašován až po skončení roku. Přepočítáváte ke dni, kdy jste učinila výdaj (zaplatila jste z účtu nebo v hotovosti), nebo kdy jste měla příjem (byla připsána úhrada na účet, nebo jste obdržela hotovost).

Asi nejjednodušší je používat pevný roční kurz. Veškeré příjmy a výdaje i hodnoty zdanitelného plnění pro účely DPH byste celý rok přepočítávala kurzem ČNB, který platil k 1. lednu příslušného roku. Také můžete používat denní kurz ČNB, tam ale počítejte s tím, že přepočet pro účely DPH provádíte k jinému datu, než přepočet pro účely daně z příjmů, takže se mohou hodnoty lišit.

Pokud nebudete žádat o vrácení DPH v příslušných zemích, tak si do výdajů (pro účely daně z příjmů) uplatníte celé zaplacené částky včetně DPH. Hotelovou fakturu (závazek) nemusíte přepočítávat. Máte závazek např. 100 EUR, zaplatíte 100 EUR a tím je závazek vyrovnán. Pro daň z příjmů přepočítáte (zvoleným kurzem) 100 EUR na koruny ke dni, kdy jste fakturu zaplatila.

Offline

 

#5 2011-03-17 00:26:01

Toja
Člen/ka

Re: DPH odpočet a přiznání

Děkuji moc za odpověď.

Jsem však OSVČ, plátcem DPH, poskytující služby s místem plnění také v EU, výdaje paušálem, DE jenom pro účely DPH.

Přefakturovávám sice výdaje za hotely a taxi ve stejné výši, v jaké jsem je zaplatila (bez navýšení), ale tím, že uplatňuji výdaje paušálem, tak jsem v předchozí Vaší odpovědi zjistila, že tyto přefakturované částky za hotely mám považovat za svůj příjem a zdanit daní z příjmu... Nebo jsem nepochopila předchozí Vaši odpověď správně?

Děkuji za trpělivost... :-)
Toja

Offline

 

#6 2011-03-17 00:46:13

Zdena
Moderátorka

Re: DPH odpočet a přiznání

Promiňte, nevšimla jsem si, že uplatňujete paušální výdaje. V tom případě si k příjmům z přefakturovaných částek uplatníte výdaje procentem z příjmů a zbytek zdaníte. Pokud nechcete přefakturované částky za hotely považovat za svůj příjem, pak se obraťte na daňového poradce, možná navrhne jiný postup.

Offline

 

#7 2011-03-18 13:34:22

Toja
Člen/ka

Re: DPH odpočet a přiznání

Asi jsem měla u danového poradce smůlu. Bylo mi řečeno, že každá faktura je příjmem a tedy i faktura pouze s přefakturovnými hotely a taxi je považována za příjem a nemám jinou možnost, než zdanit i tyto částky, které jsem v podstatě nevydělala, jen se mi vrátily jako z pokladny... :-(

A tak tedy ještě jednou prosím o radu, jak naložit s tímto:

Jak tedy zdanit daň z příjmu z těchto faktur za hotely a taxi. Jelikož jsou původní faktury z hotelů s DPH, přefakturovávám zahraničnímu objednavateli mých služeb celou částku, kterou jsem za ubytování zaplatila, t.j. včetne DPH. (Celou tu částku jsem uvedla v SH pro účely DPH).
Avšak daň z příjmu bych měla platit pouze z částky bez DPH. Mám DPH uvedené na těch původních hotelových fakturách pro daň z příjmu (a SP + ZP)odečíst?
Když ano, jakým kurzem mám tyto částky (odečtení DPH) přepočítávat na CZK (kurzem platným v den uvedeném na hotelové faktuře, nebo v den, kdy mi platba odešla z účtu, nebo v den, kdy jsem já vystavila fakturu na tyto hotely, či v den zdanitelného plnění?) Pokud není částka v cizí měně vyčíslena, jen označena procentem, jak ji mám vypočítat a přepočítat na CZK?

Uff, děkuji mnohokrát...
Toja

Offline

 

#8 2011-03-19 01:22:15

Zdena
Moderátorka

Re: DPH odpočet a přiznání

Daň z příjmů: zdaňujete PŘÍJEM (nebudete zdaňovat faktury, ale částky, které jste ve zdaňovacím období skutečně přijala) bez DPH. Uskutečňujete službu s místem plnění v EU, takže v přijatých částkách není žádná DPH obsažena (DPH přiznává a odvádí příjemce služby ve své zemi), takže zdaníte celou částku, kterou jste přijala. Není možné, abyste si od přijatých částek odečítala DPH cizího státu.

Offline

 

#9 2011-03-20 23:49:03

Toja
Člen/ka

Re: DPH odpočet a přiznání

Děkuji moc za odpověď.

Tak ráda bych zdanila jen PŘÍJEM. A opravdu přefakturované náklady za hotely za můj příjem nepovažuji. Ty částky jsem nevydělala, ale pouze "přijala" jako vrácení výdajů, které jsem měla spojené s poskytnutou službou.  Toto plnění (vyúčtování za hotel a taxi v zahraničí) dle mého laického pohledu v podstatě není předmětem daně - nejde o "dodání zboží, převod nemovitosti, ani poskytnutí služby", jak je uvedeno v zákoně. Plnění za poskytnutí služby je jasné, to je předmětem daně.
Za loňský rok to už zřejmě musím zdanit, jak daní z příjmu tak zaplatit SP a ZP. Avšak do budoucna, nešlo by tyto částky získat zpět jinak než fakturou? Třeba příjmovým dokladem.....

Děkuji a přeji příjemné jarní dny.
Toja

Offline

 

#10 2011-03-29 00:19:29

Zdena
Moderátorka

Re: DPH odpočet a přiznání

Jestli objednatel netrvá na fakturaci a proplatí doklady hotově ......

Offline

 

#11 2016-08-28 11:39:22

Catalina
Člen/ka

Re: DPH odpočet a přiznání

Dobrý den,
příští rok budu žádat o vrácení dph z několika zemí EU a všude slyším, jak je to složité, ale mně to připadá docela jednoduché. Jen mě trochu zarazilo, že požadují, aby byla žádost podaná v jejich jazyce, ale jak to mám udělat, když se podává přes daňový portál?

Nyní dávám faktury vč. DPH do výdajů a vrácené DPH dám pak do příjmů. O pár řádků víš se ale píše něco jiného, dřív se to tedy dělalo jinak?

A poslední věc. Tankujeme v zahraničí kartou DKV, nyní s ní řidič natankoval i v ČR. U každé faktury na PHM je jiné DKV DIČ dle země. U české faktury je české DIČ, ale je to německá firma se sídlem v Německu. Znamená to, že si mohu DPH normálně uplatnit v českém přiznání?

Děkuji.

Offline

 

#12 2016-09-29 15:30:20

Catalina
Člen/ka

Re: DPH odpočet a přiznání

Nikdo neví jak je to s odpočtem DPH, když je to německá firma, ale DIČ české?

Offline

 

#13 2016-09-29 20:28:16

Zdena
Moderátorka

Re: DPH odpočet a přiznání

Ověřila bych si platnost DIČ zde: http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idp … ;poc_dic=1
a uplatnila nárok na odpočet.

Offline

 

#14 2016-10-20 12:33:06

Catalina
Člen/ka

Re: DPH odpočet a přiznání

Děkuji za rychlou odpověď.

Offline

 
  • Index
  •  » DPH
  •  » DPH odpočet a přiznání

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB