Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2010-11-23 00:33:34

Tereza_F
Člen/ka

Výpočet zdanění OSVČ - spěchá

Dobrý den,
ač mám ve zvyku se s problémy většinou poprat sama, obávám se, že tentokrát je to nad mé síly. Studuji manažerský obor na jisté univerzitě, a na předmět Daňová soustava ČR mám vypočítat 3 příklady, z nichž neznámo předem který budu jeden prezentovat. Bohužel jsem z přednášky, ani z opakovaného nahlížení do prezentace a do poznámek neuspěla v dosažení jistoty postupu, v některých případech ani nevím, kde začít. Prosím tedy o kontrolu případného postupu, popř. provedení úplně nového výpočtu. Za včasnou (do 23.11., 16:00) a správnou odpověď - s postupem a vysvětlením - jsem ochotná dokonce odeslat finanční dar na číslo účtu, které uvedete. Zde jsou zadání:


Příklad č. 1
Slečna Veronika Kubelíková je majitelkou cestovní agentury. Její příjmy dosáhly v roce 2010 celkem 5.826.480 Kč a výdaje pak 5.162.324 Kč. Úroky z běžného účtu pak činily 581,67 Kč. Slečna Kubelíková si platí životní pojištění ve výši 1.000 Kč měsíčně a v roce 2010 poskytla dar místní nemocnici 5.000 Kč. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění si platila v minimální částce po celý rok.
Spočítejte její daň z příjmů, doplatky na sociální a zdravotním pojištění a eventuální zálohy na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění v roce 2011.

Zde mi vyšla daň 97 155 - sleva na poplatníka (24 840) = 72 315,-
Měsíční záloha na sociál 2011 = 7 881,-  na zdravotní = 3 644,-
Doplatek na sociál 2010 = 74 793,-  na zdravotní = 24 508,- ....tady se mi to zdá divné, ale zase když se jí tolik zvedly příjmy, tak asi musí platit víc...
A taky by mě zajímalo, jestli se nějakým způsobem odečítají odvody na pojištění od daňového základu nebo od daně z příjmů samotné..


Příklad č. 2
Pan Mgr. Tomáš Všudybyl pracuje jako samostatný průvodce a konzultant v cestovním ruchu. V roce 2010 si touto činností vydělal 465.250 Kč. Zároveň přednáší na částečný úvazek na univerzitě, což mu přineslo dalších 98.120 Kč zdanitelných příjmů. Na univerzitě podepsal prohlášení k dani, takže neplatil žádné zálohy na daň z příjmů. Úroky na běžném účtu mu vynesly 480,98 Kč. Rovněž pronajímal po část roku svoji nevyužitou rekreační chatu se zahradou, za což obdržel 38.000 Kč. Splácí hypotéku na byt a na úrocích zaplatil v roce 2010 celkem 12.846 Kč a rovněž si platí životní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně. Má jednoho nezletilého syna.
Spočítejte jeho daňovou povinnost za rok 2010.

Tady si už na začátku nejsem jistá, co s tím vedlejším příjmem... vím, že je v tomto případě jiná taxa na zdravotní a sociál, ale jak podepsal to prohlášení, tak nevím, jestli tu daň nebude platit vůbec, nebo všechno až nakonec. Daní se to všechno krom toho vedlejšího dohromady?


Příklad č. 3
Pan Karel Koudelka má instalatérskou firmu a v roce 2010 si vydělal po odpočtu výdajů 739.756 Kč. Úroky na běžném účtu činily 582 Kč. Má dvojčata, o která se stará jeho manželka, která tak nemá žádný příjem. V roce 2010 poskytl pan Koudelka dar na SOS vesničky ve výši 3.000 Kč a platí sobě i manželce životní pojištění ve výši 12.000 Kč za rok. Při zpracování daňového přiznání řeší problém, zda uplatnit odpočet na manželku jako vyživovanou osobu nebo využít spolupracující osoby a uplatnit odpočet na životní pojištění.
Zjistěte, který způsob je pro Koudelkovi výhodnější a eventuálně kolik musí pan Koudelka rozdělit na manželku jako spolupracující osobu, aby ona neplatila žádné daně, popř. kolik činí úspora.

Tady tuším nějaké výživné a převod daňového základu na člena/-y rodiny, což by v případě manželky dělalo max. 50%, což je 369 878,-. Pak nevím, jestli se obě životní pojištění odečítají od jeho příjmů nebo od manželčiných. Hrají tam nějakou roli ty spolupracující osoby? Na ně by mohl převést těch 30% do 180ti tisíc? To by dělalo 230 926,80,- + 2x12000 = 254 926,8,-, což pořád není větší úspora než to převést na manželku.


Jak vidíte, mám v tom pěkný guláš, daňová teorie mi jde mnohem lépe. Budu opravdu vděčná za pohotovou odpověď, jinak bude ostuda.. Předem díky komukoliv

Tereza

Offline

 

#2 2010-11-23 13:49:31

Zdena
Moderátorka

Re: Výpočet zdanění OSVČ - spěchá

Slečna Kubelíková
Daň z příjmů mi vyšla stejně. Příjmy po odečtení výdajů 664.156,- Kč budou tvořit dílčí základ daně podle § 7 ZDP (příjmy z podnikání a z jiné sam. výděl. činnosti).  Přidáme úroky z běžného účtu 582,- Kč, které tvoří dílčí základ daně podle § 8 ZDP (příjmy z kapitálového majetku).  Základ daně =  664.738,- Kč. Od základu lze odečíst nezdanitelné části základu daně. V tomto případě je možné odečíst celou hodnotu daru 5.000,- Kč (splněny podmínky minimální částky daru, maximálně 10% základu daně, mohla by odečíst až 66.474,-) a celé životní pojištění (maximálně 12 tis. Kč). Základ daně po odečtení nezdanitelných částí zaokrouhlený na stovky dolů = 647.700,- Kč, z toho daň 15% = 97.155,- Kč.  Po odečtení základní slevy na poplatníka 24.840,- Kč bude daň k placení 72.315,- Kč.  Daňová povinnost přesáhla 30.000,- Kč (a je menší než 150 tis. Kč), takže slečna Kubelíková bude v roce 2011 platit zálohy na daň podle § 38a/3 ZDP. Zálohy ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti budou spatné k 15.6. a k 15.12.2011. Zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru (zaokrouhlení musíte hledat v zákoně o správě daní a poplatků), takže odvede 2  x 29.000,- Kč.

Sociální pojištění: vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je daňový základ, ale jen daňový základ z příjmů z podnikání. Nezapočítávají se příjmy ze závislé činnosti (pojistné odvádí zaměstnavatel), z pronájmu (§9), ostatní příjmy (§ 10), ani příjmy z kapitálového majetku (§8), neboť z těchto příjmů se neodvádí pojistné. Kopíruji část § 5b/1 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na SP:
daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů
Slečna Kubelíková nemusela upravovat základ daně podle § 5 a § 23 ZDP, takže při výpočtu pojistného vychází z rozdílu příjmů a výdajů, tedy z částky 664.156,- Kč. Nezdanitelné části základu daně (dary, životko, penzijko, ani odpočty ztrát z minulých let) se neberou v úvahu, mají vliv jen na daň z příjmů, nikoliv na pojistné. 50% daňového základu = 332.078,- Kč (= vyměřovací základ pro výpočet pojistného), sazba pojistného je 29,2%, pojistné za rok 2010 činí 96.967,- Kč. Na zálohách zaplatila 20.772,- Kč (12*1.731), zbývá doplatit 76.195,- Kč. Doplatek je vysoký, ale platila zálohy, které odpovídaly měsíčnímu daňovému základu 5.928,- Kč a ve skutečnosti dosahovala měsíčního daňového základu 27.674,- Kč. Po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 bude platit zálohy ve výši 8.081,- Kč měsíčně (orientační výpočet záloh: pojistné za 12 měsíců roku 2010 bylo 96.967,- Kč, na 1 měsíc podnikání vychází 8.081,- Kč, zálohy platíte podle loňské skutečnosti).

Zdravotní pojištění: při výpočtu ZP se vychází z rozdílu příjmů a výdajů (nikoliv z daňového základu jako u SP, ale v tomto případě to nehraje roli), opět jde jen o příjmy a výdaje z podnikání. Rozdíl P a V = 664.156,- Kč, z toho 50% = 332.078,- Kč, sazba pojistného je 13,5%, pojistné za rok 2010 činí 44.831,- Kč. Na zálohách zaplatila 19.212,- Kč (12*1.601), zbývá doplatit 25.619,- Kč. Po podání přehledu o příjmech a výdajích bude platit zálohy ve výši 3.736,- Kč.

Platby pojistného na ZP a SP nejsou u OSVČ daňově uznatelným výdajem, ani odčitatelnou položkou, zkrátka je zaplatí a nikde neodečte. 

Vezměte kalkulačku a přepočítejte si výsledky, soustředím se na principy, správnost výpočtů jsem po sobě nekontrolovala.

Offline

 

#3 2010-11-23 16:08:37

Tereza_F
Člen/ka

Re: Výpočet zdanění OSVČ - spěchá

Děkuji mnohokrát, Zdeno, pomohla jste mi částečně pochopit i principy ostatních příkladů, i když nad tím rozhodně dnes do noci ještě budu sedět. Je pro mě docela těžké se orientovat v zákonech, jsou (nejenom) na první pohled dost zdlouhavé a nepřehledné. Ale paragrafy, na které jste mě odkázala, se opravdu zdají být užitečné i ve zbylých příkladech. Ještě jednou mnohokrát děkuji, jdu pokračovat v aplikaci pravidel do dalších dvou příkladů a v koutku duše doufat v přidělení čísla jedna.

Offline

 

#4 2010-11-23 20:11:35

Tereza_F
Člen/ka

Re: Výpočet zdanění OSVČ - spěchá

Tak myslím, že se blížím ke konci, a to především díky Vám. Akorát jen u posledního příkladu váhám, zda je možné v případě převedení příjmů na manželku jako spolupracující osobu využít na její straně slevy na děti či slevu na poplatníka. A je pravda, že bonusový strop pro tyto slevy je 52 200,-? Týká se v tomto případě obou dohromady nebo každého zvlášť?

Offline

 

#5 2010-11-23 21:02:09

Zdena
Moderátorka

Re: Výpočet zdanění OSVČ - spěchá

Vy jste tu ještě? Já jsem před chvílí vymazala odpověď na otázku č. 2, protože mi došlo, že jste si dala časový limit do 16.00 hodin, tak abych tu zbytečně necpala do diskuse dlouhé texty, které už nikoho nezajímají:-) Jak jste vyřešila pana Všudybyla?

Základní slevu na poplatníka může využít každý, kdo podává daňové přiznání, tedy i spolupracující osoba.
Daňové zvýhodnění na vyživované děti si může uplatnit kterýkoliv z manželů, případně si každý z manželů může uplatnit jedno dítko. Strop na daňový bonus (tedy na mínusovou daň, kterou vám FÚ vrátí) je opravdu 52.200,- Kč, ale při dvou dětech ho nemůžete dosáhnout.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB