Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2008-03-13 13:50:18

Ala
Host

DPH

Dobrý den, syn student 23 let  by chtěl začít podnikat - vložkování komínů,šamotářské práce. Je pro něho výhodnější být plácem nebo neplátcem DPH?
Děkuji za odpověď.

 

#2 2008-03-18 09:16:01

janavk
Administrátorka

Re: DPH

Pokud zůstane neplátcem, bude jeho podnikání podstatně jednodušší. O plátcovství bych začala uvažovat až tehdy, když by mými hlavními zákazníky byli plátci DPH. Toto neplatí jen pro šamotáře, ale všeobecně.

Další články k DPH viz

http://www.jakpodnikat.cz/silnicni-dan-dph.php

Offline

 

#3 2008-03-20 17:04:14

Zdena
Moderátorka

Re: DPH

Zpracovávám DE pro šamotáře, který je dobrovolným plátcem DPH od roku 1993 a žádnou zvláštní výhodu jsem  zatím nezaznamenala, ale možná jen špatně vidím:-) Je pravda, že pracuje převážně v průmyslových objektech, proto odvádí 19% DPH. Na druhé straně ale poskytuje služby pouze plátcům, kteří si jeho daň uplatní na vstupu, takže je celkem jedno, jakou sazbu DPH účtuje. U některých prací v minulosti uplatňoval sníženou sazbu a trošku tím ušetřil na DPH, ovšem efekt nebyl zas tak výrazný. Správné uplatňování DPH ve výstavbě je navíc docela složitá záležitost.

Offline

 

#4 2009-11-10 09:06:27

Louvarová Eva
Člen/ka

Re: DPH

Dobrý den, paní Zdeno, zase potřebuji poradit, tak Vás moc prosím. Firma v domě, který splňuje podmínky sociálního bydlení, zhotovuje přípojku internetu. Jedná se o kabelové rozvody po domě, montáž antény, může se uplatnit snížená sazba DPH? Internet pak bude poskytovat jiná firma. Děkuji  za odpověd a trpělivost  s mými otázkami, přeji pěkný den - Louvarová Eva

Offline

 

#5 2009-11-11 22:05:10

Zdena
Moderátorka

Re: DPH

Poskytujete služby podle § 48, nebo 48a ZDPH, u kterých se uplatňuje snížená sazba daně. Pokud se jedná o dokončenou stavbu, tak ani nemusí splňovat podmínky sociálního bydlení, stačí, že je k bydlení určena.

Součástí základu daně je podle § 36/3g) ZDPH i materiál, který se do stavby jako její součást zabuduje, nebo zamontuje. Vnitřní rozvody (všeho možného) jsou považovány za nedílnou součást stavby, takže na ně můžete pohlížet, jako kdyby byly zabudovány. Nad anténou jsem váhala, ale pak jsem objevila vyjádření MF. Týká se sice výměny vchodových dveří bytového domu, ale v případě potřeby by šlo využít. Společné antény jsou považovány za součást domu (společných částí domu)a i u nich tedy lze použít sníženou sazbu daně.
Najdete zde:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl ? _8681.html
je to odpověď na otázku č. 8

Offline

 

#6 2010-02-11 21:56:04

Zdenka25
Člen/ka

Re: DPH

Dobrý den,

prosím o radu. Poskytuji služby občance SR, z daňového hlediska ZDPFO daňový rezident, bydlí tu, podniká tu, sídlo a místo podnikání v ČR, neplátce DPH (nedosahuje obratu 1 mil. Kč). Není registrována v SR.
Stávám se dnem poskytnutí služby této osobě povinné k dani plátcem DPH?  Moc děkuji za odpověď. Zd.

Offline

 

#7 2010-03-07 11:10:57

Zdena
Moderátorka

Re: DPH

Pokud poskytujete služby tuzemskému subjektu, tak se dnem poskytnutí služby nestáváte plátcem DPH.
Povinné plátcovství od roku 2010 se týká příhraničních služeb, kdy poskytujete službu osobě povinné k dani, která má sídlo, nebo místo podnikání v jiném členském státě EU.

Offline

 

#8 2010-03-08 17:30:14

zdena.kr
Člen/ka

Re: DPH

Zdravím, potřebovala bych  odsouhlasit (nebo opravit) některé skutečnosti které se týkají daňových rezidentů ( jak jsem to pochopila já)  Je to člověk, který tu více jak 183 dní v roce bydlí,má trvalý pobyt, podniká. Prostě splňuje všechny podmínky dle zákona a dostal ŽL. Platí SP . Z hlediska daně z příjmu se na něho pohlíží stejně jako na jiného podnikatele, až na to, že musí vést účetnictví, ale pro účely daně může uplatnit % z příjmů.   Když tu bydlí od 25.5.2009 uplatním mu také celou slevu na dani když tu od začátku roku nebydlel?  Jak je to se SP a hlavně se ZP?  Na SP se přihlásil, tak se normálně udělá přiznání. Nerozumím ZP. Platí si jen nějaké komerční. Může si platit ZP jako my v ČR? Někde jsem se dočetla, že v DP píše č. pasu jen nerezident, ale on jiný doklad než pas nemá. Má tu povolený pobyt zatím do roku  2012. Ještě k přílohám DP. Budu přikládat rozvahu a výsledovku. Bubu vycházet z toho co vyšlo v účetnictví, daň proúčtuji tak jak mi vyšla z %. Děkuji předem za případné opravy a doplnění.    ZK

Offline

 

#9 2010-03-11 01:25:48

Zdena
Moderátorka

Re: DPH

Zřejmě se jedná o cizince ze země mimo EU. Můžete mu uplatnit celou slevu na poplatníka, tato sleva se nekrátí. Pokud by si chtěl uplatnit slevu na vyživovanou manželku a děti, tak by musel mít 90% příjmů ze zdrojů na území ČR _ viz § 35ba/2 ZDP.

Cizinci, kteří nemají povolení k trvalému pobytu, ani nejsou zaměstnaní, si platí komerční ZP, neboť nejsou (a nemohou být) účastni veřejného zdravotního pojištění. Kopíruji ze zákona o veřejném zdravotním pojištění:
§ 2 Osobní rozsah zdravotního pojištění
(1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:
a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky (dále jen "pojištěnci").

Podle pokynů k vyplnění daňového přiznání vyplňují číslo pasu jen daňoví nerezidenti. Stačí, když vyplníte DIČ a rodné číslo (pokud už  má r.č. přidělené). Pokud vyplníte i číslo pasu, nic se neděje.

K daňovému přiznání přiložíte rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu. Do daňového přiznání  zapíšete příjmy (nikoliv výnosy!) a výdaje uplatníte procentem. Daň zaúčtujete tak, jak vyšla podle daňového přiznání.

Offline

 

#10 2010-03-29 14:38:00

vila57
Člen/ka

Re: DPH

Dobrý den,
od 11.1.2010 jsem se stala dobrovolným plátcem DPH. Prosím o radu: jak v DE pohlížet na fakturu s DUZP ve 12/2009, přijatou v průběhu ledna 2010 a splatnou až koncem měsíce. Stejný dotaz mám na vyúčtování záloh, placených v r. 2009, nejsem si jistá, jak mám nyní výdej (nedoplatek) zaúčtovat. A pokud se týká příjmů a výdajů, je nutné jejich evidenci rozdělit na "do 10.1." a "od 11.1."?
Moc děkuji za odpověď. Lada

Offline

 

#11 2010-04-20 13:27:53

Edita
Člen/ka

Re: DPH

Dobrý den,
prosím můžete mi poradit jakou sazbu DPH máme použít u stornopoplatku na služby -
jedná se o neuskutečněné ubytování zahr. klientů CK kvůli uzavření letového vzduš.prostoru.

Bude se jim účtovat stornopolplatek s nulovou daní? , děkuji

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB