Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2012-02-28 14:50:38

nandit
Člen/ka

evropské daňové číslo

potřebuji si něco ujasnit ohledně účtování za objednanou či poskytovanou službu z/do Maďarské a Slovenské republiky, respektive EU.
Konkrétně mne zajímá, jaké daňové číslo se má uvádět při platbách zasílaných do Maďarska či na Slovensko, respektive uvádět na mých fakturách, které já zasílám jako vyúčtování za moje poskytnuté služby (což je tlumočení a překlady) maďarským či slovenským partnerům?
V Maďarsku totiž je zákonem předepsáno, že oni musí ze své strany při vyúčtování uvést evropský daňový identifikátor (asi něco jako naše DIČ).
Jsem od 1.7. 2010 registrován jako OSVČ, podrobný výpis - viz http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB. … HISTORIE=1
IČ: 75439492, DIČ: CZ5810096193 (což je moje RČ uvedené za kódem CZ)
Živnostenský list: MÚ Boskovice, Č.j. OŽÚ/2010/1160/SiM/3, dne 4.5.2010, ID RZP 332142
Nejsem plátcem DPH a ceny uvádím bez DPH - viz http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZP … K=+Hledej+

Když jsem jako OSVČ chtěl zaplatit za službu, kterou jsem si objednal u maďarského subjektu (což bylo uvedení podnikatele ing. Ferdinand Tóth do poptávkového systému překladatelů na internetu - viz http://www.fordit.hu/ - který je zpoplatněn částkou 7000 HUF /asi 600 CZK/ na 1 rok, tj. tento registrační poplatek je třeba zaplatit každý rok), z Maďarska mi odepsali, že nemám platný evropský daňový identifikátor a že mám zažádat u Finančního úřadu (Maďaři tomu říkají "daňový úřad") o přidělení takového identifikátoru, který lze použít pro vzájemnou fakturaci v rámci EU. Sdělili mi, že vnitrostátní DIČ od tohoto evropského daňového identifikátoru liší a nelze k tomuto účelu použít - pokud by to přesto uvedli, při auditu by museli hradit nemalou pokutu.
Tento dotaz jsem 2012-02-21 13:54 již zaslal na MFČR - podatelna@bla.br.ds.mfcr.cz i se žádostí o přidělení takového id. č., ale bez výsledku, proto se táži zde.

Offline

 

#2 2012-02-28 22:37:15

Zdena
Moderátorka

Re: evropské daňové číslo

Pokud tlumočíte a překládáte pro unijní partnery, kteří jsou podnikatelskými subjekty, tak jste se měl stát plátcem DPH už při prvním poskytnutí takovéto služby.

Při objednání služby od maďarského dodavatele jste zřejmě uvedl, že jste plátcem DPH (pokud je maďarský dodavatel plátcem, tak se přijetím jeho služby stáváte plátcem v tuzemsku). Při ověřování DIČ dodavatel zjistil, že nemáte platný identifikátor. DIČ, které jste dostal přidělené od finančního úřadu, platí pouze pro daň z příjmů. Až se zaregistrujete jako plátce DPH, tak bude platné i pro DPH, stane se platným evropským daňovým identifikátorem.

Offline

 

#3 2012-02-28 23:14:27

nandit
Člen/ka

Re: evropské daňové číslo

Maďarskému dodavateli jsem uvedl hned na začátku, že nejsem plátcem DPH. Právě proto mne to udivuje.
Poněvadž FÚ se mi asi neozve, tak se ještě zeptám: Jaký je postup při získání evropského daň. id.? Pak tuto skutečnost (tj. že jsem plátcem DPH v rámci EU) musím uvádět i pro všechny subjekty-zákazníky v ČR? Překládám a tlumočím jak jedincům (nepodnikatelům), tak i OSVČ, organizacím, podnikům, ...atd. Co to pro mne v praxi bude znamenat? Konkrétně: nyní za překlady mám stanovenou cenu 250 Kč (bez DPH, když nejsem plátcem DPH). Když už plátcem DPH budu, tak budu uvádět cenu o 20% vyšší (tj. 250 Kč +  50 Kč DPH) anebo stejnou (tj. 200 Kč + 50 Kč DPH)? Je to pro mne výhodnější anebo naopak - nevýhodnější, když bych byl plátcem DPH?

Offline

 

#4 2012-03-01 11:32:28

Zdena
Moderátorka

Re: evropské daňové číslo

Pro získání evropského daňového ID není žádný speciální postup. Zaregistrujete se u svého finančního úřadu jako plátce DPH a tím se vaše DIČ dostane do registru evropských plátců.

Pokud se stanete plátcem DPH, tak bude své DIČ uvádět na daňových dokladech. Budete plátcem ve vztahu ke všem svým zákazníkům bez ohledu na to, zda jsou plátci či nikoliv. Jestliže chcete dostat za svoji práci 250,- Kč, tak budete v tuzemsku účtovat 250 + 50, protože těch 50 korun musíte odvést státu.

Pokud budete překládat pro podnikatelské subjekty z EU, tak jim budete fakturovat bez české daně, objednatelé přiznají DPH ve své zemi. V tom případě budete podávat souhrnné hlášení. http://www.jakpodnikat.cz/souhrnne-hlaseni-dph.php

Uvedl jste, že poskytujete služby organizacím, podnikům a OSVČ, tedy osobám povinným k dani. Pokud je některá z uvedených osob usídlena v EU, tak jste se měl stát plátcem DPH už při prvním poskytnutí služby. Podle mého názoru tedy není na místě spekulovat, zda je plátcovství výhodné či nevýhodné. Podle zákona jste měl registrační povinnost. Pokud by finanční úřad zjistil, že jste se měl stát plátcem, ale nepodal jste přihlášku k registraci, tak vás zaregistruje se zpětnou platností a bude od vás chtít DPH za období, kdy jste měl být plátcem (DPH pouze z tuzemských plnění a z plnění pro osoby nepovinné k dani do EU).

Pročtěte si článek zde: http://www.jazyky.com/content/view/758/
Je sice staršího data, ale stále platí.

Offline

 

#5 2012-03-01 13:06:57

nandit
Člen/ka

Re: evropské daňové číslo

A proč mi to neřekli hned při registraci OSVČ na ŽÚ? Podle mne to, že budu poskytovat služby jako OSVČ subjektům v EU je zřejmé již z toho, že ČR je součástí EU... Ale tenkrát mi tamtéž bylo řečeno, že budu vedena jako fyzická osoba-neplátce DPH. Daň z příjmů za poskytnuté služby přece odvádím každý rok jednorázově - proč se musí danit ještě jednou při každé příležitosti poskytnutí služby? Neprodávám žádné zboží ve velkém, které někdo koupí v maloobchodě. Asi nejsem jediný, který systému daň z příjmů versus DPH nerozumí...
Ještě 1 věc: Dle Osvědčení o registraci podle §33 odst. 12, 13 zák. 337/1992Sb. jsem byl s účinností od 23. 06. 2010 zaregistrován u správce daně a bylo mi přiděleno DIČ CZ5810096193 a to na FÚ Boskovice, 17. listopadu 6, čj. 41474/10/284900709981, paní Hrudová, tel. 516498305, dveře č.316
Takže to neplatí, anebo je to něco jiného?

Editoval nandit (2012-03-01 13:16:15)

Offline

 

#6 2012-03-01 22:46:37

Zdena
Moderátorka

Re: evropské daňové číslo

Živnostenský úřad vyřizuje pouze záležitosti, které se vztahují k živnostenskému podnikání. Řídí se živnostenským zákonem, který úředníci ŽÚ zajisté bezchybně ovládají. Nechci pracovníky živnostenských úřadů podceňovat, ale pochybuji, že by ovládali též na zákon o dani z přidané hodnoty a podávali kvalifikované rady, není to v náplni jejich činnosti. 

Registrace, kterou uvádíte, je registrací k dani z příjmů, zatím tedy platí jen pro daň z příjmů. Pokud se zaregistrujete jako plátce DPH, tak vám zůstane stejné DIČ a dostanete osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty.

Offline

 

#7 2013-01-11 12:57:37

nandit
Člen/ka

Re: evropské daňové číslo

Takže: u koho se musím nahlásit? Na kterém úřadě, když ne na živnostenském - když ani z MFČR mi neráčili odpovědět (viz původní dotaz)? Anebo se to děje písemně? Komu to mám napsat? Jak to probíhá? Vůbec tomu nerozumím...

Offline

 

#8 2013-01-11 16:55:10

Zdena
Moderátorka

Re: evropské daňové číslo

Přihlaste se na svém finančním úřadě. Formulář najdete zde:
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tisk … 5104_5.pdf
ale bude jej mít k dispozici i finanční úřad a případně poradí, jak vyplnit, a vysvětlí rozdíl mezi plátcem a identifikovanou osobou.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB