Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2011-12-05 17:47:20

xasroma
Člen/ka

pomoc se seminarni praci-dane

Zdraviim potreboval bych od vas pomoc se zpracovanim seminarky do predmetu podnikove dane.Na stredni sem nic takoveho nemel a ted v tem predmetu celkem plavu jelikoz vyklad ucitele je zmateny a nesrozumitelny..:// Prosiim o pomoc s vypocty..

Zadani..

Daň z příjmů FO

Pan Milan Novák, r.č. 661212/2087, bytem Studentská 20, Pardubice 530 02, ženatý, manželka Katka Nováková, r.č. 751212/5678 a 2 děti Michaela r.č.991101/1111 a Jan r.č. 110430/6666 žijící ve společné domácnosti. Manželka je na mateřské dovolené, mateřský příspěvek za rok 2011 činil 52.000,- Kč, rodičovský příspěvek 42.000,- Kč. Kromě těchto příjmů si přivydělala v roce 2011 domácí prací 15.000,- Kč. Pan Novák měl za rok 2011 následující příjmy:

1.    Ze zaměstnaneckého poměru u firmy ABC, s.r.o., u které podepsal prohlášení k dani, měl hrubý příjem ve výši 250.000 + 10*x,- Kč. Zaměstnavatel mu vydal potvrzení, z kterého vyplývá, že zaměstnavatel odvedl zdravotní a sociální pojištění ve výši 85.000 + 10*x,- Kč, zálohy na daň 25.000,- Kč, byl vyplacený daňový bonus ve výši 2.000 +5*x,- Kč.

2.    Na vedlejší pracovní poměr pracoval u společnosti BB, s.r.o., u které nepodepsal prohlášení k dani, a vydělal si zde 50.000 + 10*x,- Kč hrubého. Zaměstnavatel mu vydal potvrzení, z kterého vyplývá, že zaměstnavatel odvedl zdravotní a sociální pojištění ve výši 17.000 + 10*x,- Kč, zálohy na daň 10.000 + 10*x Kč.

3.    Jako podíl na zisku tichého společníka v s.r.o. obdržel 25.000 + 10*x,- Kč.
4.    Od své tety obdržel dar v hodnotě 100.000 +15*x,- Kč.
5.    Ze živnosti (zprostředkování obchodu a služeb) si vydělal 130.000 + 1000*x,- Kč. Náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů činily 100.000,- Kč. V srpnu 2011 si pořídil osobní automobil (které vložil do obchodního majetku) v PC 400.000 + 100*x,- Kč. Z knihy jízd vyplývá, že z celkových 50.000 najetých km. bylo 20.000 km. soukromých 
6.    Několikrát vystupoval jakou soudní znalec u soudu a získal 50.000 + 50*x,- Kč. Náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů nemá evidovány
7.    V březnu 2011 prodal cenné papíry za 70.000 + 100*x,- Kč, které nakoupil v prosinci 2010 za 30.000,- Kč.
8.    V létě pomáhal svému strýci, který podniká jako samostatně hospodařící rolník a ten mu vyplatil za tuto jednorázovou výpomoc odměnu v hodnotě 18.000 + 100*x,- Kč. Pro účely této výpomoci si musel zakoupit speciální obuv v hodnotě 3.000,- Kč
9.    Z podnikatelského účtu u KB obdržel úroky ve výši 5.000 + 50*x,- Kč.
10.    Manželé si v červnu 2011 pořídili byt v PC 1.000.000 + 1000*x,- Kč (byt je v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů) Tento byt začali v červenci 2011 pronajímat. Příjmy z pronájmu činily 200.000 + 50*x,- Kč, náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů činily 20.000,- Kč (pozn.: odpis bytu v těchto nákladech  není zahrnut)
11.    Pan Novák si v roce 2011 zaplatil příspěvek na penzijní připojištění ve výši 5000 + 20*x,- Kč, dále poskytl politické straně VV dar v hodnotě 500 + 10*x,- Kč,- 

x=103

Úkoly:
Vypočtěte a zároveň optimalizujte daňovou povinnost pana Nováka za zdaňovací období roku 2011. Jednotlivé body (viz. výše 1-11) stručně okomentujte, uveďte §§ ZDP na základě kterých jste při výpočtu postupovali. Vyplňte daňové přiznání.

Vypočtěte sociální a zdravotní pojištění pana Nováka z OSVČ. Dále vyplňte přehledy ZP a SP (formuláře)


Daň z příjmů PO


Společnost ?Pat a Mat s.r.o.? vykázala za rok 2011 hospodářský výsledek (rozdíl mezi účtovou skupinou 6 a 5) 500.000 + 1000*x,- Kč.

Z účetnictví vyplývají následující skutečnosti:
1. pohoštění pro obchodní partnery 20.000 + 10*x,- Kč (účet 513 ? Náklady na reprezentaci),
2. účetní odpisy činily 100.000 + 100*x,- Kč (účet 551), daňové odpisy 80.000,- Kč,
3. inventarizací zásob po vyloučení normovaných přirozených úbytků bylo zjištěno manko    v částce  20.000 + 100*x,- Kč (účet 548). Zaměstnanci skladu byla předepsána k náhradě částka 12.000 + 50*x,- Kč (účet 648),
4. Společnost přijala v roce 2011 dividendy od tuzemských akciových společností za rok 2010 v úhrnné netto částce 50.000 +100*x,- Kč (účet 665),
5. Společnost obdržela od obchodního partnera fakturu na smluvní pokutu ve výši 50.000 + 100*x,- Kč (účet 544). Tuto fakturu do konce roku nezaplatila,
6. V únoru 2011 byl doručen platební výměr na penále za pozdní úhradu DPH v roce 2010 v částce 10.000 + 30*x (účet 545),
7. Společnost poskytla dar ve výši 500 + 1000*x,- Kč (účet 543) registrované politické straně na její činnost.

Dále víme, že společnost za rok 2009 vykázala účetní zisk ve výši 50.000 +10*x Kč,- a daňovou ztrátu ve výši 100 + 500*x,- Kč. Společnost zaměstnávala  1+ 0,05*x ?přepočteného zaměstnance? se zdravotním postižením.

x=103

Úkoly:
Vypočtěte a zároveň optimalizujte daňovou povinnost společnosti za zdaňovací období roku 2011. Jednotlivé body (viz. výše 1-11) stručně okomentujte, uveďte §§ ZDP na základě kterých jste při výpočtu postupovali. Vyplňte daňové přiznání.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB