Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz



#1 2007-10-24 19:21:26

Hanka
Host

Silniční daň

Dobrý den, mám dotaz.....mám auto, které využívám i v podnikání(nákup zboží), jízdy jsou celkem často a na dlouhé vzdálenosti, proto bych ráda uplatňovala pohonné hmoty + opravy atd. ve výdajích. Pořizovací cena byla menší než  40.000,- tudíž nemůže být zahrnuto v dlouhodobém majetku.
Pokud auto zahrnu do podnikání, povedu knihu jízd, musím platit také silniční daň? Je nějaký případ kdy se silniční daň nemusí platit a mohou se uplatnovat náklady na provoz? např. když auto není zahrnuté v majetku.
Ještě jeden dotaz, pokud auto budu chtít zahrnout do podnikání, musí být povinné pojištění auta na IČ?
Předem děkuji za odpověď
Dotazů bych měla ještě mnoho, ale nechci obtěžovat :(

 

#2 2007-10-24 23:30:19

Zdena
Moderátorka

Re: Silniční daň

Pokud je auto používáno k podnikání, nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti, je třeba platit silniční daň. Není rozhodující, zda jste vozidlo zahrnula do obchodního majetku, či nikoliv. Povinné ručení nemusí být na IČ, pojistnou smlouvu uzavíráte jako fyzická osoba.

Offline

 

#3 2007-10-26 22:19:33

Hanka
Host

Re: Silniční daň

to: Martina

děkuji za odpověď. Zde na serveru píší, že pokud máme osobní automobil nezahrnutý do obchodního majetku a využíváme ho pro dosažení příjmů, můžeme uplatnit základní náhradu na auto za každý km + náhradu za pohonné hmoty. Musíme vézt knihu jízd, kde zaznamenáváme stav tachometru, ale o silniční dani ani zmínka....proto jsem si nebyla jistá.
Takže stačí vézt knihu jízd  a platit silniční daň? Jaká je tam sazba? vyplatí se mi to vůbec? Mé měs. náklady na naftu jsou cca. 2 - 3.000,-kč/měs

 

#4 2007-10-27 14:29:51

Vlastimil Kubín
Host

Re: Silniční daň

Prosím o informaci - radu.
Když uplatním výdaje paušální částkou, nemusím vést daňovou evidenci - evidenci výdajů.
Nebudu mít tedy evidováno ani použití auta pro pracovní cestu. Zaniká tím i poviností platit silniční daň ?

Děkuji

 

#5 2007-10-28 14:08:16

Zdena
Moderátorka

Re: Silniční daň

pro Hanku:
Automobil NEZAHRNUTÝ do obchodního majetku:
Nevedete klasickou knihu jízd, tedy veškeré záznamy o provozu vozidla - ať už je použito pro účely podnikatelské, nebo soukromé - ale vedete pouze evidenci těch jízd, které jste uskutečnila v souvislosti se svým podnikáním.
Minimální požadavky na takovouto evidenci stanovil Pokyn MF č. D-300 následovně:
"V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté km. Dále poplatník vede údaje o typu vozidla, registrační značce (státní poznávací značce), stavu ujetých km k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla)."
Na základě takovéto evidence si pak můžete uplatnit náhrady za použití soukromého vozidla pro pracovní účely.
Základní náhrada ve výši 3,80 Kč za 1 ujetý km Vám přísluší v případě, že jste auto  v minulosti neměla zařazené v obchodním majetku (neodpisovala jste je, nebo jste si neuplatňovala ve výdajích leasingové splátky). Předpokládám, že auto je skutečně Vaše vlastní, nebo ve společném jmění manželů, nikoliv například vypůjčené od rodičů, nebo na soukromý leasing.
Náhradu za spotřebované pohonné hmoty uplatníte během roku v případě, že si schováváte paragony od čerpadla a dokládáte je jako důkaz správného výpočtu ceny nafty. Také můžete počkat, až po skončení roku MF vyhlásí průměrné ceny PHM pro podnikatele, které můžete použít bez nutnosti prokazování skutečné ceny a také bez prokazování, zda jste vůbec nějaké PHM nakoupila. Výši náhrady vypočítáte tak, že si napřed ve velkém technickém průkazu vozidla zjistíte jeho průměrnou spotřebu (obyčejný aritmetický průměr, kde všechny uvedené spotřeby sečtete a vydělíte jejich počtem). Počet ujetých km zjistíte z evidence pracovních jízd, vynásobíte je průměrnou spotřebou vozidla a pak cenou nafty, kterou jste se rozhodla používat (doložená cena, státem uznaná průměrná cena).
Sazba silniční daně závisí na druhu a typu vozidla. Například za osobní auto se zdvihovým objemem motoru od 1250 do 1500 cm3 zaplatíte 2 400 Kč za rok. Za nákladní (užitkové) auto s 1 nápravou a s nejvyšší povolenou hmotností od 1 do 2 tun zaplatíte 2 700 Kč za rok. Správnou sazbu daně si vyhledáte v zákonu o dani silniční, někde jsem tu viděla odkaz.
A jestli se vám to vůbec vyplatí? Tak to vám nepovím, záleží to i na řadě jiných souvislostí. Jestli potřebujete minimalizovat základ daně, pak se to vyplatí.

Editoval Martina (2007-10-28 14:28:15)

Offline

 

#6 2007-10-28 14:26:36

Zdena
Moderátorka

Re: Silniční daň

Pro Vlastíka:

Povinnost placení silniční daně automaticky nezaniká. Není totiž vázána na způsob uplatňování výdajů, nýbrž na skutečnost, zda je vozidlo používáno v souvislosti s dosahováním příjmů. Jestliže jste například taxikář, pak budete těžko vysvětlovat, že ke své činnosti nepoužíváte silniční motorové vozidlo. Pokud jste si při vedení daňové evidence vykazoval pracovní cesty,  při kterých můžete nyní používat třeba hromadnou dopravu, pak by bylo zbytečné dál platit silniční daň.

Offline

 

#7 2007-11-28 09:59:49

Pavla
Host

Re: Silniční daň

Dobrý den,
mám dotaz : mám auto k osobnímu užívání. Podnikám, ale doposud jsem auto nevykazovala ani neplatila silniční daň. Od r. 2008 bych ráda dala auto do podnikání. Auto mám od matky. Je nutný přepis nebo stačí sepsat kupní smlouvu a je jedno, že je technický průkaz vydán na jinou osobu? Nebo musí být nutně auto na mé jméno?
Děkuji za odpověď

 

#8 2007-11-28 22:37:21

Zdena
Host

Re: Silniční daň

Auto musí být na vaše jméno. Do podnikání můžete vkládat jen věci, které vám patří.

 

#9 2007-12-07 20:25:52

MartinaS
Host

Re: Silniční daň

Dobrý den, mám os. auto nezahrnuté do obch. majetku, využívám ho pro podnikání max. 5 dní v měsíci. Mohu platit silniční daň ve výši 25Kč/den nebo musím platit čtvrtletně zálohu odpovídající podílu z roční sazby, když je pro mne denní sazba výhodnější?
Děkuji za odpověď

 

#10 2007-12-08 14:49:18

Zdena
Moderátorka

Re: Silniční daň

Denní sazbu 25 Kč/den může použít pouze zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci.

OSVČ platí silniční daň podle roční sazby. Za měsíce, ve kterých auto nebylo ani jednou použito k podnikání, nemusíte platit SD.

Offline

 

#11 2007-12-29 23:39:31

Karel
Host

Re: Silniční daň

Dohodl jsem s manželkou, že mi pro mé podnikání v s.r.o. zapůjčí dlouhodobě a smluvně své auto. Počítám s úhradou silniční daně, prokazováním nákladů na provoz fakturami a paragony tedy  hrazením nákladů údržby, knihou jízd atd. tedy jako by auto bylo v majetku firmy. Mohu správně tyto náklady vykazovat jako náklady spojené s podnikáním a jaká by mohla výše řekněme půjčovného fakturovaného měsíčně.
Děkuji za odpověď

 

#12 2007-12-31 12:24:39

Kamila host
Host

Re: Silniční daň

Dobrý den,
jsem OSVČ a mám 2 osobní auta. Jedno je zahrunuto v obchodním majektu a druhé je na leasing. Při uplatnění daňově účinných nákladů postupuji tak, jako bych auta v obchodním majetku neměla. Tzn. že si vedu evidenci jízd a na konci roku si vypočítám na základě ujetých KM a průměrných cen PHM  paušální výdaje na tato auta. Mohu takto vůbec postupovat? Nebo je tento způsob uplatnění nákladů pouze pro auta pořízená na rodné číslo. Kde bych se o tomto mohla ještě dočíst?
2. dotaz
Podnikatel OSVČ - Místo podnikání v živnostenském listě má v místě bydliště (Praha). Jeho podnikatelská činnost je v oblasti zemních prací. tzn. že celý rok cestuje za prací po republice a práci v místě bydliště vůbec nevykonává. Má zaměstnance, kteří cestují s ním a v pracovní smlouvě mají místo výkonu práce také Prahu. Jak mám postupovat v případě psaní knihy jízd, když například jeden ze zaměstnanců nemá bydliště v Praze ale jen pár km od místa, kde se zemní práce provádějí a několik desítek km od místa výkonu práce, které má ve smlouvě. Uvedu příklad: zemní práce se vykonávají v Jihlavě, zaměstnanec bydlí v Pehlřímově, zaměstnavatel má místo podnikání v Praze. Jak mám správně psát knihu jízd, když vím, že nemohu do daňově účinných nákladů uplanit cestu do zaměstnání z místa bydliště, tedy Pelhřimov Jihlava? Přitom je jasné, že nepojede nejprve do Prahy a pak zpět do Jihlavy.
Kde bych se o tomto mohla ještě dočíst?
Velmi děkuji za odpovědi
Kamila

 

#13 2008-01-02 19:53:39

václav
Host

Re: Silniční daň

Dobrý den,
v letošním roce bych chtěl přihlásit soukromé auto k silniční dani - je používáno v souvislosti s podnikáním. Je možné při uplatnění účtenek za projetý benzín uplatnit i odpočet DPH? (samozřejmě pouze poměrnou část, která připadá na podnikání)
Děkuji.


ODPOVĚĎ:

Ano.   Zdena

 

#14 2008-01-05 13:57:00

Jana
Host

Re: Silniční daň

Dobrý den,
mám auto zahrnuté v majetku firmy - OSVČ - proběhl leasing, skončil před 2 lety.
Nyní uplatňuji výdaje procenty, je nutné platit silniční daň?
Děkuji, Jana

 

#15 2008-01-05 22:23:07

Zdena
Moderátorka

Re: Silniční daň

Silniční daň je nutné platit tehdy, pokud je auto používáno k podnikání. Záleží na druhu vaší činnosti - jestli můžete s klidem tvrdit, že auto k podnikání nepoužíváte a FÚ vám nedokáže opak, pak není třeba platit silniční daň.

Offline

 

#16 2008-01-07 23:02:02

Petra
Host

Re: Silniční daň

Dobrý den, ráda bych se zaptala zda je nutné odvést silniční daň za auto které si firma vezme na leasing? Myslím si, že pokud auto ještě nebylo splaceno a tudíš ještě není majetkem firmy tak nemá povinnost daň platit...Nebo to na placení daně nemá vliv a daň se platit musí v každém případě, protože je auto firmou využíváno? Předem děkuji za odpověď.

 

#17 2008-01-11 11:08:08

František
Host

Re: Silniční daň

Používám osobní auto k podnikání-účtuji paušál za ujeté kilometry.Auto je ale psané na manželku.Musím auto přepsat na sebe i když auto náleží do společného jmění manželů.
Děkuji.

 

#18 2008-01-12 04:16:45

Kurečka Jan
Host

Re: Silniční daň

K podnikání používám osobní automobil k němuž platím silniční daň teď jsem pořídil nákladní přívěs 750 kg za osobní automobil a zahrnul jej do majetku ,musím z něj taky platit silniční daň i když jej používám zřídka.

 

#19 2008-01-12 23:15:23

pehr
Host

Re: Silniční daň

Prosim Vas, pokud mám soukromé auto na leasing, můžu uplatnit náhrady za použití soukromého vozidla pro pracovní účely ve  výši 3,80 Kč za 1 ujetý km,nebo neco jiného? Děkuji

 

#20 2008-01-13 12:25:17

Vašek
Host

Re: Silniční daň

Auto vlastní, soukromé, nezahrnuté do majetku fi. Placená silnič.daň, vedena kniha jízd, účt.sazba za km + PHM.
PHM po skončení roku zúčtovány průměrem za 1 litr dle MF ale jenom pro mojí informaci, protože k celkovému zdanění FO používám výdaje procentem (50%). Evidenci účetnictví včet.dokladů a jízd vedu z důvodu DPH.
Otázka zní : mohu uplatňovat nárok na odpočet DPH z PHM?
S pozdravem a děkuji Vašek

 

#21 2008-01-13 17:38:34

Honzaa
Host

Re: Silniční daň

V prosinci 2007 jsem koupil podnikání osobní automobil. Jakou výši odpisů mohu uplatnit do nákladů ještě v 2007?
Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci.

                                                                                           Děkuji

 

#22 2008-01-13 18:06:53

jazaci
Host

Re: Silniční daň

Dobrý den, mám auto v majetku firmy, letos dokončím odpisy. Auto chci převést do os. vlastnictví a nadále vést jen evidenci jízd pro podnikání. Mohu dát sil. daň do nákladů? Musím nechat přepsat TP z IČa na fyzickou osobu? Moje bývalá účetní tvrdí, že stačí vnitřní doklad do účetnictví, že nadále bude auto vedeno jako soukromé a cesty budou účtovány podle toho. Co ještě smím dát do nákladů?

 

#23 2008-01-14 16:45:12

Zdena
Moderátorka

Re: Silniční daň

Zaplacenou silniční daň můžete dát celou do nákladů - výdaj je jednoznačně spojen jen s podnikáním, při soukromém užívání auta byste SD neplatil/a/.
Přepis v TP není nutný, auto je stále psané na fyzickou osobu.
Při vyřazení OA do osobního užívání stačí zápis na kartě majetku. Jako výdaj na podnikání uplatníte pouze silniční daň a náhradu za spotřebované PHM, základní náhradu 3,80 (4,10) Kč/km uplatnit nelze.

Offline

 

#24 2008-01-14 16:48:07

Zdena
Moderátorka

Re: Silniční daň

Honzaa napsal(a):

V prosinci 2007 jsem koupil podnikání osobní automobil. Jakou výši odpisů mohu uplatnit do nákladů ještě v 2007?
Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci.

                                                                                           Děkuji

14,2% vstupní ceny při rovnoměrném odpisu, případně koeficient 4 v prvním roce odpisování při zrychleném odpisu.

Offline

 

#25 2008-01-14 16:52:36

Zdena
Moderátorka

Re: Silniční daň

pehr napsal(a):

Prosim Vas, pokud mám soukromé auto na leasing, můžu uplatnit náhrady za použití soukromého vozidla pro pracovní účely ve  výši 3,80 Kč za 1 ujetý km,nebo neco jiného? Děkuji

V průběhu leasingu je možné uplatňovat jen výdaje v prokázané výši, neboť se jedná o vozidlo v nájmu. Po ukončení soukromého leasingu a odkupu vozidla je možné začít uplatňovat náhrady jako u vlastního - základní náhradu 3,80 (4,10) Kč/km a náhradu za spotřebované pohonné hmoty.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB