Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2009-01-20 08:50:28

Madayka
Člen/ka

Vozidlo v polopřevodu

Dobrý den, potřebuji poradit s touto situaci:

1)OSVČ zakoupila nákladní vozidlo, které používá k podnikání. Bohužel není v technickém průkazu jako majitel, jelikož doposud nebyl ukončen tzv. polopřevod (což znamená, že původní vlastník vozidlo odhlásil, ale nový majitel se nepřihlásil). Jak v takovém případě postupovat: má povinnost nový vlastník na základě kupní smlouvy zaplatit silniční daň či nikoliv? A je v takovém případě bráno vozidlo jako vozidlo v majetku? Pokud ne, tak by si nemohl uplatnit žádné výdaje na toto vozidlo.

2) OSVČ má bezplatně vypůjčené vozidlo svého sourozence k podnikání. Sourozenec má povinnost zaplatit silniční daň. V technickém průkazu tohoto vozidla ale nejsou zapsané průměrné spotřeby!!!! Jak v takovém případě je možné spočítat náhrady za km, když OSVČ nemá doklady o skutečném tankování (paragony)?

Děkuji za radu.

Offline

 

#2 2009-01-24 22:39:48

Zdena
Moderátorka

Re: Vozidlo v polopřevodu

1) SD platí ten, kdo je zapsaný v TP jako provozovatel (ve starších typech TP jako držitel) vozidla. Pro účely daně silniční není osoba vlastníka rozhodující, takže silniční daň budete platit až od měsíce přepisu (nevím, s jakým datem bude proveden), do té doby bude mít daňovou povinnost předchozí majitel.
Pokud jste vlastníky, pak je vozidlo bráno jako majetek a je možné uplatňovat daňové výdaje.


2)  Podle Pokynu D-300:  (kopíruji)
Náhradou daňových výdajů za spotřebované pohonné hmoty se rozumí částka stanovená v závislosti na počtu ujetých km, nákupní ceně pohonných hmot a na aritmetickém průměru všech údajů o spotřebě pohonných hmot uvedených výrobcem nebo dovozcem v technickém průkazu motorového vozidla. Pokud nejsou v technickém průkazu motorového vozidla uvedeny žádné údaje nebo je uveden pouze údaj o spotřebě pohonných hmot podle české státní normy, stanoví se údaj o spotřebě pohonných hmot podle údaje o provozní spotřebě pohonných hmot doplněného do technického průkazu oprávněným orgánem s odkazem na údaj stanovený autorizovanou zkušebnou. U vozidel kategorie M1, resp. N1 - viz příloha k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 18 k vyhlášce  č. 341/2002 Sb..
Spotřeba pohonných hmot u osobních a nákladních automobilů kategorie N1 a M1
pro daňové účely, pokud tento údaj není uveden v technickém průkazu.
Motorové vozidlo    Spotřeba pohonných hmot v l/100 km
Druh    Kategorie    Benzin    Motorová nafta
osobní automobil    M1    6,9     5,8
nákladní automobil    N1    7,6    6,4
osobní automobil s automatickou převodovkou       M1    7,6    6,4
nákladní automobil s automatickou převodovkou    N1    8,4     7,0
Je-li však v technickém průkazu vedle údaje o spotřebě podle české státní normy uveden také údaj o spotřebě pro účely normování "S", lze použít tento údaj samostatně.

Offline

 

#3 2009-01-28 15:14:15

gb
Člen/ka

Re: Vozidlo v polopřevodu

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda na toto vozidlo v polopřevodu nelze uplatnit § 4 odst. 1 písm. b - "poplatníkem je osoba, která užívá vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel".

Mám stejný případ - osobní vozidlo - kupní smlouva, vozidlo zaplaceno, prodávající ho odhlásil z registru, kupující ho zatím nepřihlásil.
Kdo bude podávat přiznání k silniční dani? Domnívala jsem se, že mi jako kupující.A pokud ano, můžeme uplatnit snížení sazby daně podle § 6 odst. 6.

Děkuji.

Offline

 

#4 2009-01-28 19:14:30

Zdena
Moderátorka

Re: Vozidlo v polopřevodu

To je ono! Ustanovení § 4/1/b) jsem si vůbec nevšimla, viděla jsem jenom zemřelou či zrušenou osobu a dále jsem nečetla. Takže daň budete přiznávat vy a to od měsíce, kdy jste začali auto používat k podnikání (zápisy v knize jízd, nákupy PHM). V možnosti uplatnit snížení sazby podle § 6/6 vás omezuje pouze datum první registrace vozidla.

Offline

 

#5 2009-01-29 07:42:59

Madayka
Člen/ka

Re: Vozidlo v polopřevodu

Ano, ano, včera jsem obdržela vyjádření finačního úřadu (mimochodem - taky to nevěděli hned a museli se o tom radit), ale skutečně se na tento případ uplatní §4 odst. 1), písm. b) a v tom případě se postupuje, jako kdyby byl vlastník.

Každopádně děkuji za všechny i předchozí rady. Je to bezvadné forum, spoustu věcí se zde dočtu a dohledám.Ještě jednou díky.

Offline

 

#6 2009-01-29 12:04:18

Zdena
Moderátorka

Re: Vozidlo v polopřevodu

Madayko a gb,  i já děkuji za vaše příspěvky. Zase jsme všechny o trochu chytřejší, já jen doufám, že to do příští silniční daně nezapomenu:-)

Offline

 

#7 2009-02-02 10:52:39

Zdena
Moderátorka

Re: Vozidlo v polopřevodu

Oprava k možnosti uplatnění slevy!

§ 6/6 - sazba daně:

Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB