Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2015-09-15 11:59:38

Toja
Člen/ka

registrace identifikované osoby

Dobrý den,

moc prosím o radu.
Po obnovení přerušené podnikatelské činnosti (během půlročního přerušení jsem se neuváženě odhlásila z registrace k DPH), jsem se opět chtěla přihlásit k DPH, protože poskytuji služby v zahraničí zahraničním obchodním partnerům. Na finančním úřadě mi oznámili, že se nemohu opětovně zaregistrovat jako plátce DPH, pouze jako identifikovaná osoba.
A navíc, že zaregistrovat jako identifikovaná osoba se mohu až poté, co vystavím první fakturu za poskytnutí služby v zahraničí.
Já přece nemohu vystavit zahraničnímu podnikatelskému subjektu fakturu za služby bez VAT number. A VAT number nemám, protože nejsem zaregistrovaná. Paní na finančním úřadě mi sice tvrdila, že VAT number bude přece opět moje rodné číslo, ať ho tedy použiju, avšak zatím není mé rodné číslo registrováno ve VIES, zcela logicky, protože nejsem registrovaná ani jako plátce DPH ani jako identifikovaná osoba.
Nevím, jak z toho bludného kruhu ven, na úřadě mě nezaregistrují bez faktury a fakturu do zahraničí za služby přece nemohu vystavit bez VAT number.
Navíc, fakturovat už musím - už došlo k plnění.

Prosím o radu, jak postupovat.

Děkuji,
Toja

Offline

 

#2 2015-09-15 14:37:40

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Proč byste nemohla vystavit fakturu do zahraničí bez VAT number? Neplátci tak běžně činí:-)

Řídila bych se radou paní z FÚ. Dejte na fakturu svoje r.č., berňák Vás se zpětnou platností ke dni poskytnutí služby zaregistruje jako identifikovanou osobu a tím zaregistruje Vaše r.č. do systému VIES.

Offline

 

#3 2015-09-16 07:29:39

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Děkuji za odpověď.
Myslela jsem, že při poskytování služby v zahraničí jsem povinným plátcem DPH a tudíž musím povinně na fakturu pro účely zahraničního obchodního partnera vystavit fakturu se svým VAT number. Když já na souhrnném hlášení hlásím jeho VAT number, myslela jsem, že se to páruje a on hlásí moje VAT number.
Myslíte, že mi zahraniční obchodní partner fakturu bez mého VAT number bez problému proplatí, že VAT number nepotřebuje pro své daňové či účetní potřeby? Ve smlouvě mám, že faktury s nesprávnými náležitostmi nebudou proplaceny...
Děkuji.
Toja

Offline

 

#4 2015-09-16 23:19:54

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Při poskytování služby v zahraničí se vždy nestáváte plátcem DPH. Vaše souhrnné hlášení partner nijak nepáruje. Partnerův finanční úřad si podle Vašeho SH může (ale nemusí) zkontrolovat, zda partner přiznal DPH ve své zemi. Jestli se obáváte, že Vám partner neproplatí fakturu, tak mu tam napište své staré DIČ a dál to neřešte:-)

Offline

 

#5 2015-10-14 12:09:21

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Děkuji za radu. Tak jsem podle pokynů nakonec zaregistrovaná jako identifikovaná osoba.
Velmi ještě prosím o radu na tyto dotazy:

1. Když jsem byla plátcem DPH, podávala jsem daňové přiznání k DPH čtvrtletně. Teď mi v rozhodnutí o identifikované osobě přišlo, že musím podávat přiznání měsíčně.
Prosím o radu, zda se pro mě (nyní jako pro identifikovanou osobu ve srovnání s plátcem DPH) změnila pouze frekvence přiznání, nebo také něco dalšího. Tj. zda přiznávám na stejném formuláři jako plátci DPH - elektronicky, včetně souhrnného hlášení do 25. dne v každém měsíci a když nemám žádné plnění tak posílám pouze přiznání bez SH? Za žádné plnění se pro účely DPH považuje žádná vystavená faktura, nikoli žádná platba připsaná na účet (jsem FO)? Prostě přiznávám, i když ještě nedorazila platba, podstatné je, že jsem vystavovala v daném měsíci fakturu?
Musím k přiznání přikládat i vystavené faktury (to je informace od paní na FÚ při registraci)? Toto jsem jako plátce DPH nedělala a nevím, zda jako identifikovaná osoba fakt musím...

2. Prosím ještě o odpověď, jak mám vystavovat faktury v tuzemsku, když jsem identifikovaná osoba, nikoli plátce DPH.
a) Uvádím na faktuře: Nejsem plátce DPH (či snad Jsem identifikovaná osoba) a fakturuji částku navýšenou o DPH?
b) Uvádím na faktuře: Jsem identifikovaná osoba a fakturuji bez DPH?
c) Neuvádím nic a fakturuji bez DPH?

Děkuji Vám mnohokrát, úplně mě tou změnou na identifikovanou osobu zaskočili a obávám se, abych neudělala něco špatně.
Toja

Offline

 

#6 2015-10-15 19:32:18

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

1. Frekvence přiznání se změnila proto, že jste nově zaregistrovaná. Všichni noví plátci a identifikované osoby mají měsíční zdaňovací období. Souhrnné hlášení a případné přiznání k DPH je nutné podat elektronicky. Formuláře jsou stejné jak pro plátce, tak pro identifikovanou osobu. Podstatnou změnou je, že jako identifikovaná osoba nemáte nárok na odpočty DPH z přijatých zdanitelných plnění. Připsání plateb na účet nehraje žádnou roli, pro DPH je určující den zdanitelného plnění. Identifikovaná osoba podává přiznání k DPH pouze v případě, že jí vznikla daňová povinnost (musí zaplatit daň, například proto, že přijala službu z EU). Pokud pouze poskytnete služby s místem plnění v EU, tak stačí měsíčně podat souhrnné hlášení (do 25. dne násl. měsíce), přiznání nemusíte. K přiznání, ani k SH se žádné vystavené faktury nepřikládají. Maximálně bych přiložila 1 fakturu do EU, aby mělo registrační oddělení nějaký podklad k registraci.

2. V tuzemsku nejste neplátcem, takže budete fakturovat bez DPH. Na faktuře můžete uvést, že nejste plátcem, nebo neuvedete nic. Identifikovanou osobu na tuzemských fakturách neuvádějte, tato registrace platí pouze ve vztahu se zahraničím.

Offline

 

#7 2015-10-16 19:14:37

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Děkuji Vám mnohokrát za odpovědi.

Takže rozumím-li tomu správně, jako identifikovaná osoba už nebudu podávat přiznání k DPH, pokud mi nevznikla daňová povinnost, jak jsem musela, když jsem byla plátcem DPH, nýbrž budu podávat daňová přiznání pouze v případě, když mi v příslušném měsíci (zdaňovacím období) daňová povinnost vznikla - tj. vystavil někdo fakturu za služby z EU mně (poskytl mi službu).
Pokud jsem však poskytla službu já, tj. já jsem vystavila fakturu za mé služby v zahraničí, nepodávám daňové přiznání vůbec?
Pouze podávám souhrnné hlášení při poskytnutí služby mnou (a tedy při vystavení faktury)?
Pokud jsem žádnou službu neposkytla ani žádnou nepřijala, nepodávám ani přiznání ani SH?
A přiznávat budu v CZK - kurz převodu ČNB v den zdanitelného plnění?

Děkuji Vám za Vaše cenné rady.
Toja

Offline

 

#8 2015-10-17 20:54:15

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Ano, jak píšete. Identifikovaná osoba podává přiznání k DPH pouze za měsíce, ve kterých jí vznikla daňová povinnost, tj. nastala situace, kdy musí přiznat a zaplatit daň (například přijme službu od osoby neusazené v tuzemsku, práci na nemovitosti, dodávku zboží s montáží, to vše s místem plnění v ČR).   
Zkuste si pročíst stručný přehled povinností v souvislosti s DPH. Je sice staršího data, neodpovídá zcela přesně dnešnímu stavu legislativy, ale pro základní orientaci úplně postačí:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi … 93-5-cast/

Jestliže poskytnete službu s místem plnění v EU, tak Vám nevzniká povinnost podat přiznání, neboť nejste povinna přiznat daň, tu přizná Váš odběratel v EU. Podle ustanovení § 102/2 ZDPH jste pouze povinna podat souhrnné hlášení.
Můžete se opřít o ustanovení § 101/5 zákona o DPH: "Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně." Dále se můžete inspirovat Pokyny k vyplnění přiznání k DPH k řádku č. 2, kde je uvedeno: "Pokud jde o identifikovanou osobu, které nevznikne podle § 101 odst. 5 povinnost podat přiznání, má
přesto povinnost podat souhrnné hlášení."

Pokud jste žádnou službu nepřijala, ani neposkytla, tak nepodáváte ani přiznání, ani souhrnné hlášení.

Musíte přiznat v CZK, použijte kurz ČNB v den zdanitelného plnění.

Offline

 

#9 2015-10-21 11:56:11

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Děkuji za upřesnění.

Přečetla jsem si přehled povinností v uvedeném odkazu. V odstavci "Souhrnné hlášení (§ 102 zákona o DPH)"
je uvedené:

"Pokud plátce podává souhrnné hlášení pouze z důvodu poskytnutí služby do jiného členského státu, podává souhrnné hlášení spolu s přiznáním (tj. měsíční plátci měsíčně, čtvrtletní čtvrtletně)."

Jak lze tomu rozumět?

Není to podle odstavce 6 § 102 zákona o DPH? Nebo to už neplatí?
Nyní jsem z toho úplně zmatená... :-)

Děkuji za Vaši odpověď.
Toja

Offline

 

#10 2015-10-21 20:27:30

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Ano, podle § 102/6 ZDPH plátce podává SH spolu s přiznáním k DPH. Vy ale nejste plátce, jste identifikovaná osoba:-)

Offline

 

#11 2015-10-25 15:00:32

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Aha... :-)

Milá Zdenko,

je vidět, že jsem v tom fakt měla zmatek... :-)
Nyní už konečně rozumím, děkuji mnohokrát za ochotu, rady a trpělivost!!!

S úctou,
Toja

Offline

 

#12 2017-05-15 20:48:39

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Milá Zdenko,

opět se na Vás obracím s prosbou o radu.
Nyní mám dotaz ohledně poskytnutí služby ze zahraničí mně; tedy, že službu ze zahraničí (z EU) přijímám.
V tomto případě již podle výše uvedeného nestačí souhrnné hlášení, které vyplňuji, když poskytuji službu v zahraničí já, ale musím podat přiznání k DPH. A teď jsem opět ztracena, protože nevím, jakou daň (v jaké výši) mám přiznat. Na faktuře ze zahraničí není uvedena žádná daň, resp. je uvedeno 'bez DPH'. Jako identifikovaná osoba však mám povinnost daň přiznat.
Uvádím tuto skutečnost (příjem služby ze zahraničí) někde také v souhrnném hlášení?
Podávám také kontrolní hlášení?

Děkuji Vám mnohokrát za Vaši radu.
Toja

Offline

 

#13 2017-05-16 00:36:01

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý večer. Sazba daně se určuje podle druhu služby, většina služeb je v základní sazbě. Když tak napište, o jakou službu šlo.

Základem daně je částka uvedená na faktuře. Cizí měnu přepočítejte na koruny buď ke dni poskytnutí služby, nebo ke dni zaplacení, podle toho, co nastalo dřív.   

Přijatá služba v základní sazbě od plátce DPH (zde si ověřte jeho DIČ: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do)
se uvádí do řádku 5 přiznání. Služba od osoby, která není registrována k DPH v EU, se uvádí do ř. 12 přiznání.

Přijaté služby ze zahraničí se v souhrnném hlášení neuvádějí (SH podávají jenom dodavatelé).

Kontrolní hlášení nepodáváte (KH podávají jenom plátci).

Offline

 

#14 2017-05-17 09:36:04

janavk
Administrátorka

Re: registrace identifikované osoby

Ještě další info k identifikované osobě viz http://www.jakpodnikat.cz/identifikovan … -k-dph.php

Offline

 

#15 2017-05-17 10:18:17

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den, Zdenko.

Děkuji za odpověď a informace.
Co se týče služby, jedná se většinou o administrativní činnosti, příprava dokumentace z databází apod., ale také průzkum trhu a vyhledávání či kontaktování nových obchodních kontaktů.

Co se týče výše daně, na faktuře není uvedena žádná daň, jedná se o neplátce DPH ze Slovenska. Mám si v tedy daň vypočítat sama a částku zaplatit, nebo v tomto případě daň neplatím, pouze přiznávám uskutečnění služby ve výši fakturované částky do řádku 12 přiznání?

Rozumím-li tomu dobře, pokud by se jednalo o plátce DPH na Slovensku, vystavoval by mi za služby fakturu s DPH a uvedenou výši DPH bych já zaplatila v ČR, odpočet bych si však uplatnit nemohla, protože nejsem plátce pouze identifikovaná osoba?
Trochu mě tady zaráží, že když já poskytuji služby do zahraničí, tak vystavuji fakturu bez DPH a uvádím tam následující: "By reference to the so-called ?Reverse Charge? mechanism, the recipient of the services rendered is liable as VAT debtor." Příjemce mé služby si pak tedy z fakturované částky daň sám vypočítá a následně zaplatí? 

Děkuji Vám mnohokrát za rady; opravdu nyní nevím, zda mám daň zaplatit, nebo pouze přiznat. Pokud musím i zaplatit, tak se mi tá služba poněkud podražila :-(.

Hezký den,
Toja

Offline

 

#16 2017-05-17 17:32:05

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den. Přijaté služby mají místo plnění v ČR a jsou zařazeny v základní sazbě daně.

Na faktuře by žádná daň nebyla, ani kdyby Vám fakturoval plátce. Místo plnění je v ČR, DPH se odvádí podle českých pravidel, které dodavatel nemusí znát. Vy také na svých fakturách neuvádíte, jakou daň má odvést ve své zemi Váš odběratel:-) Příjemce služby si musí z fakturované částky sám vypočítat daň, jak píšete.

Výši daně si vypočítejte (fakturovaná částka * 21%) a uveďte na řádku 12 přiznání. Daň budete přiznávat podle ustanovení § 108/1/c) bodu 1. zákona o DPH. Kdybyste byla plátcem, tak byste si mohla ve stejné výši uplatnit nárok na odpočet, takže byste ve výsledku žádnou daň neplatila. Identifikované osoby ale nemají nárok na odpočet, takže budete muset odvést daň.

P.S.
Váš slovenský dodavatel by se měl na Slovensku registrovat k DPH podle § 7a odst. 2 zák. č. 222/2004 Zbierky zákonov (obdoba naší identifikované osoby), neboť poskytuje službu s místem plnění v jiném členském státě EU a příjemce služby je povinen zaplatit daň.

Offline

 

#17 2017-05-18 10:04:35

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den Zdenko.

Děkuji za Vaši trpělivost a odpověď.

Začala jsem podle Vašich rad vyplňovat přiznání k DPH a v Pokynech k řádku 12 je uvedeno:
"ř. 12 a 13 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat daň při jejich přijetí
? uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z plnění poskytnutých osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku,
vznikla-li jejich přijetím, nebo poskytnutím úplaty (zálohy), povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108. Například:
? služba podle § 10 až 10d,
? zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3,
? plyn, elektřina, teplo nebo chlad podle § 7a odst. 1 nebo 3,
? zboží od osoby neusazené v tuzemsku podle § 24 odst. 5, resp. § 108 odst. 1 písm. d)."

Služba, která mi byla poskytnuta, však není definována podle § 10-10d.

Jak lze tomu rozumět? Vznikla mi tedy povinnost přiznat i zaplatit daň podle textu v Pokynech k vyplnění přiznání DPH?
Máte pravdu, že podle § 108/1/c) bodu 1. zákona o DPH jsem povinna daň přiznat. Tento paragraf však nemluví o placení, pouze o přiznání. Zaplacení daně se věnuje §108 (2) "Zaplatit daň jsou povinny...", a tam jsem se však také nenašla. Myslíte, že opravdu musím DPH i zaplatit?

Děkuji Vám mnohokrát za Vaše cenné rady.
Toja

Offline

 

#18 2017-05-18 23:02:45

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý večer.

Plátce DPH přiznává (v přiznání k DPH) a na základě přiznání daň odvede. Identifikované osoby jsou v případě přeshraničních plnění v pozici plátců.

Neplátce DPH nepřiznává, neboť nepodává přiznání k DPH (výjimkou je pořízení nového dopravního prostředku z EU), pouze ji zaplatí. Povinnost zaplatit daň se vztahuje většinou k dovozům, kdy celníci vyměří neplátcům kromě cla i DPH.

Takže si myslím, že byste opravdu měla přiznat a odvést daň:-)

Offline

 

#19 2017-05-29 00:47:58

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den Zdenko,

děkuji za rady, přiznáno i odvedeno. :-(

Ještě Vás prosím o radu, jakým způsobem mám fakturovat službu, kterou poskytnu já (identifikovaná osoba) americkému odběrateli služeb. Není to v rámci členské země EU, takže na fakturu neuvádím tu kouzelnou větičku o reverse charge a tedy nezahrnuji tyto poskytnuté služby do souhrnného hlášení? 

Jakým způsobem fakturuje poskytnuté služby do USA plátce DPH?
Je ve fakturování za poskytnuté služby do USA nějaký rozdíl mezi identifikovanou osobou a plátcem DPH?
Přiznává plátce DPH tyto platby v kontrolním hlášení?

A přiznává plátce DPH v kontrolním hlášení fakturované částky za poskytnuté služby do zemí EU?


Děkuji za Vaši ochotu a pomoc.
Toja

Offline

 

#20 2017-05-29 19:20:48

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den. Záleží na druhu služby a osobě odběratele. Předpokládám, že poskytujete služby osobám povinným k dani (podnikatelským subjektům), odběratelé nemají v ČR nebo v EU provozovnu, která je příjemcem plnění a jedná se o takové služby, u kterých se místo plnění přesouvá do země odběratele podle § 9/1 ZDPH (např. administrativní činnosti, průzkum trhu, reklamní činnost, zprostředkování atd.).

Službu americkému odběrateli fakturujte tak, jak píšete. Bez kouzelné větičky (v USA ani žádnou daň z přidané hodnoty nemají), neuvádí se v souhrnném hlášení (SH se týká jenom plnění v rámci EU). Při fakturaci není rozdíl mezi plátcem a identifikovanou osobou.

Plátce DPH neuvádí služby do 3. zemí v kontrolním hlášení.

Plátce DPH neuvádí služby do EU v kontrolním hlášení (už je uvedl v souhrnném hlášení).

Pro jistotu si ještě projděte ustanovení § 10 až § 10i ZDPH, uvedené služby mají jiný režim. Zákon o DPH naleznete např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235

Offline

 

#21 2017-05-30 17:49:16

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den.

Děkuji mnohokrát za odpověď. Prostudovala jsem zákon o DPH (dokonce se k němu vracím opakovaně) a myslím, že už se v tom začínám orientovat.

Do USA vystavím fakturu pouze s dohodnutou částkou za službu, bez kouzelné větičky.
A dokonce ani plátce DPH nevyznačí na faktuře žádnou výši DPH, protože místo plnění je v zemi příjemce plnění (odběratele), a v USA není žádné DPH.

A ještě poprosím o odpověď, zda plátce DPH uvádí přijaté služby z EU do kontrolního hlášení, nebo pouze podává přiznání k DPH.
A jak uvádíte výše, plátce DPH si může ve stejné výši uplatnit nárok na odpočet. Plátce tedy nevyplňuje řádek 5 nebo 12 přiznání, ale řádek 10, kde si vypočítá daň na výstupu, a pak si ji někde (asi řádek 43?) odečte? Nebo možná řádek 25 místo 10?

A ještě prosím o radu, jak lze rozumět § 6 ZDPH: "...je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat", to znamená, když docílí stanovený obrat v květnu, tak je plátcem od července (druhý měsíc následující po měsíci květen?), nebo druhý znamená další, tj, je plátcem již od června?
Musí se taková osoba zaregistrovat na finančním úřadě již do konce května? Je potřeba k registraci doložit faktury nebo smlouvy?
Počítá se do stanoveného obratu měsíc, kdy fakturované částky dorazily na účet, nebo je rozhodný datum vystavení poslední faktury, kdy stanovený obrat byl dosažen?

Děkuji Vám opět mnohokrát za pomoc.
Toja

Offline

 

#22 2017-05-31 19:45:17

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den.

Plátce DPH uvádí služby, které přijal od plátců registrovaných v EU, do ř. 5 (6) a zároveň si může ve stejné výši uplatnit nárok na odpočet na ř. 43 (44). Plný odpočet za předpokladu, že přijatá plnění plně použil pro podnikání. Pokud přijal službu od osoby povinné k dani, která není registrována k DPH v EU, nebo od podnikatele z 3. země, tak vyplňuje řádky 12 (13) přiznání. Nárok na odpočet uplatní na ř. 43 (44).
Částky, vykázané v řádcích 5 (6) a 12 (13) přiznání uvádí plátce do kontrolního hlášení do části A.2.

Řádky 10 (11) a 25 slouží jen pro vnitrostátní režim přenesení daňové povinnosti, například při poskytnutí stavebních prací, nebo dodávkách obilovin nad 100 tis. Kč.

Pokud překročíte stanovený obrat (1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců), v květnu, tak se musíte zaregistrovat (pozor, pouze elektronicky) do 15. června a od 1. července budete plátcem.

Při povinné registraci z důvodu překročení obratu by neměli vyžadovat žádné faktury, ani smlouvy.

Do obratu se započítávají uskutečněná plnění (tj. vystavené faktury) bez ohledu na úhrady. Započítávají se pouze ta plnění, která mají místo plnění v tuzemsku. Nebudete proto započítávat faktury vystavené osobám povinným k dani do EU nebo do USA.
Více informací k obratu zde:
http://www.jakpodnikat.cz/obrat-registr … ce-dph.php

Offline

 

#23 2017-06-24 08:53:48

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den, paní Zdenko.

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši ochotu a opět Vás moc prosím o radu.
Po povinné elektronické registraci k DPH si finanční úřad před samotným zaregistrováním vyžádal Deník příjmů a výdajů, seznam faktur a smluv s mnoha náležitostmi a údaje o vykonávané činnosti za posledních 12 měsíců.

Můj dotaz zní, když jsem v roce 2016 nevedla daňovou evidenci, ale uplatňovala jsem výdaje paušálem (nemám tedy Deník příjmu a výdajů za rok 2016), co mám za požadované měsíce v roce 2016 doložit?

V roce 2017 bych již chtěla uplatňovat skutečné výdaje. Další dotaz zní, zda přechod z paušálu na daňovou evidenci mohu uplatnit kdykoli v průběhu roku, nebo pouze na začátku kalendářního roku (účetního či zdaňovacího období).

Vím, že budu muset podat dodatečné daňové přiznání (předpokládám, že nikoli opravné). V prosinci 2016 jsem vystavila faktury za služby do zahraničí (EU), které mi však byly proplaceny až v lednu a v únoru. V lednu jsem je řádně uvedla v Souhrnném hlášení za prosinec. Avšak v daňovém přiznání jsem je neevidovala jako pohledávky, protože jsem měla za to, že když uplatňuji paušál, tak se na mě tato část daňového přiznání nevztahuje.   
Musím tyto faktury dodatečně dodanit za rok 2016? Zaplatím za opožděnou daň penále/pokutu?
A to také za dodatečné přehledy pro sociální a zdravotní pojištění?

Pokud bych musela přechod z paušálu na skutečné výdaje uskutečnit už na začátku roku 2017, měla bych už zřejmě nyní na FÚ doložit požadovaný Deník příjmů a výdajů od začátku roku. Stačí aby tento deník obsahoval pouze zdanitelné příjmy a výdaje, nebo musí korespondovat s bankovními výpisy a obsahovat všechny příjmy a výdaje? Má deník nějaké povinné předepsané náležitosti?
Mám na FÚ odevzdat originál nebo stačí kopie? A jakým způsobem mám požadované dokumenty doručit - do podatelny, elektronicky?   

Pokud bych mohla přechod z paušálu uskutečnit až po zaregistrování k DPH (jako plátce DPH budu mít asi povinnost vést daňovou evidenci), a nyní tedy nevedu deník, co mám na FÚ doložit - vlastně stejný dotaz jako na začátku za rok 2016.

Nesmírně Vám děkuji za Vaše cenné rady.
Toja

Offline

 

#24 2017-06-25 00:32:12

Zdena
Moderátorka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den. Poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů, by měl vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek. Je na Vás, jakou formu vedení záznamů zvolíte, stačí tabulka v excelu. Jestli máte všechny příjmy na základě vydaných faktur, tak Vám mohu něco poslat, alespoň pro inspiraci.

O změně způsobu uplatnění výdajů se můžete rozhodnout až před podáním přiznání k dani z příjmů za rok 2017, tedy na jaře 2018. Jestliže jste měla na konci roku 2016 pohledávky, tak budete muset podat dodatečné přiznání za rok 2016 (nejlépe spolu s přiznáním za rok 2017) a pohledávky dodanit. Pohledávky se uvádí v tabulce E v příloze 1 přiznání jako úprava zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji. K dodaněným pohledávkám si, bohužel, nebudete moci uplatnit žádné výdaje. Proplacení dodaněných faktur v lednu a v únoru 2017 pak nebudete zahrnovat do zdanitelných příjmů (příjmy už byly jednou zdaněné). Pokud budete v roce 2017 platit nějaké závazky, vzniklé do konce roku 2016, tak je nebudete moci uplatnit do daňových výdajů.
Další informace ke změně způsobu uplatňování výdajů naleznete zde:
http://www.jakpodnikat.cz/prechod-z-pau … utecne.php
Jestliže podáte dodatečné přiznání za rok 2016 v termínu pro podání daňového přiznání za rok 2017 (do 3. 4. 2018) a doplatíte dlužnou daň, tak nebudete platit žádnou pokutu ani penále. Za opravný přehled pro sociální pojištění také nebudete platit žádné penále. Opravný přehled pro ZP se nepodává.

Za rok 2017 nemusíte předkládat deník příjmů a výdajů. Nikde není stanoveno, že byste musela vést deník průběžně. Dala bych jim evidenci příjmů a pohledávek.

Pokud si chcete připravit deník (nemusíte jej pak použít při výpočtu daně z příjmů), tak se můžete inspirovat například zde:
http://www.jakpodnikat.cz/neplatce-dph-navod.php
https://firmy.finance.cz/zpravy/finance … -evidence/
nebo si můžete stáhnout tabulku v excelu zde:
http://www.podnikatel.cz/clanky/denik-p … -v-excelu/


Plátci DPH a identifikované osoby musí vést evidenci pro účely DPH, více zde:
http://www.jakpodnikat.cz/platce-dph-da … idence.php
To je ale evidence odlišná od evidence pro účely daně z příjmů. Forma vedení evidence není předepsána, stačí vést tak, abyste byla schopna sestavit přiznání k DPH, kontrolní hlášení a SH. V evidenci pro účely DPH by měl být soupis dokladů, které jste uvedla na jednotlivých řádcích přiznání k DPH.

Plátce DPH nemusí nutně vést daňovou evidenci pro účely daně z příjmů. Můžete i nadále uplatňovat výdaje procentem z příjmů, pokud je to pro Vás výhodnější.

Na FÚ bych dala kopie. Na způsobu doručení se dohodněte s příslušnou úřednicí.

Kdyby FÚ dělal nějaké obstrukce s registrací, tak si raději najděte daňového poradce:
http://echo24.cz/a/iRA8E/pul-roku-ho-ur … tu-a-uroky

Offline

 

#25 2017-06-27 01:14:14

Toja
Člen/ka

Re: registrace identifikované osoby

Dobrý den paní Zdenko.

Děkuji za odpověď a rady. Ano, všechny příjmy mám na základě vydaných faktur, pokud Vás mohu poprosit o inspiraci, velmi to ocením.
Když se rozhodnu na jaře 2018 před podáním přiznání k dani za rok 2017 o změně způsobu uplatnění výdajů, tak to bude s platností za rok 2017 nebo dopředu až za rok 2018? Předpokládám, že když budu dodaňovat pohledávky z roku 2016, tak to bude zpětně na daň z příjmu za rok 2017. Ale v tom případě, když nebudu mít deník příjmů a výdajů za tento rok, nebudu vědět výši výdajů k uplatnění (pro mé potřeby).

Pro účely registrace tedy mohu uvést, že vzhledem k tomu, že uplatňuji výdaje procentem z příjmu nevedu finančním úřadem požadovaný deník příjmu a výdajů, a proto místo toho předkládám evidenci příjmu a pohledávek? Nenaštvu je, že nesplním jejich požadavek č.1? Bude to tak legálně v pořádku?

Pokud bych přece jen se rozhodla nachystat deník (buď pro FÚ nebo jen pro mě - pro výpočet daně za rok 2017), mohu se prosím poradit, zda zálohy na sociální a zdravotní pojištění a záloha na daň jsou uplatnitelným daňovým výdajem?
A další nejasnost mám, jakým způsobem se přepočítávají náklady na hotel a taxi v cizí měně: Když platím kartou a příslušná částka je odepsaná z účtu v CZK, mohu uplatnit přímo tuto odepsanou CZK částku (s příslušnou hotelovou fakturou v cizí měně)?
Když platím hotově - např. taxi, nebo kartou z EUR účtu, přepočítávám částku v den platby v hotelu kurzem ČNB? Nebo až v den, kdy mi příslušná částka byla odepsána z účtu?

Děkuji za Vaše cenné rady.
Toja

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB