Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2013-03-17 18:44:15

jarojana
Člen/ka

Auto-platceDPH-výdaje paušálem

Dobrý večer paní Zdeno a ostatní,
moc si Vás dovoluji požádat o radu, po přečtení mnoha informací jsem se do toho nějak zamotala, a nejsem si už jistá.

Manžel OSVČ, uplatňuje výdaje paušálem 80%, čtvrtletní plátce DPH. Nyní bude pořizovat osobní automobil, který bude používat jak pro podnikání, tak pro soukromé účely (pravděpodobně v poměru 60:40). Jsou prosím mé následující závěry správně? (zejména vzhledem k tomu, že pokud je "paušalista" netvoří obchodní majetek)

Při koupi vozidla  v přiznání k DPH si může uplatnit daň na vstupu ve výši 60%, tj. např. z celkové výše DPH 100 tis. Kč uplatní 60 tis. Kč, toto DPH může uplatnit v kterémkoliv zdańovacím období, resp. vzhledem ke krácení během letošního roku. DPH u dalších výdajů, např. opravy, pohonné hmoty apod. bude opět uplatňovat ve výši 60%.

Platí to prosím tak i pokud tedy nevede obchodní majetek? Napadá Vás prosím ještě něco, na co je potřeba dát si pozor?
Pokud platí výše uvedené, musí se auto kupovat na IČO? Asi ano, když musím prokázat daňovým dokladem s DIČ (§ 73 odst. 5 ZDPH).

Vzhledem k tomu, že jsem se také dočetla, že nákup auta na IČO má svá negativa v záruce (ve vztahu k obchodnímu zákoníku)....při koupi vozidla jako fyz. osoba je nějaká možnost odečtu dph alespoň u PHM?

Předem Vám velice moc děkuji za odpověď.

Editoval jarojana (2013-03-17 19:41:43)

Offline

 

#2 2013-03-17 20:47:09

Zdena
Moderátorka

Re: Auto-platceDPH-výdaje paušálem

Paušalista nemá OM pouze z pohledu daně z příjmů. Pro účely DPH má OM (§ 4/3/c) ZDPH) a je povinen vést jeho evidenci (§ 100/3/b) ZDPH).

Při koupi vozidla uplatníte daň na vstupu 60%, poměrnou výši odpočtu jste stanovili kvalifikovaným odhadem. Musíte ale vést nějaké záznamy o provozu vozidla, abyste zjistili, nakolik byl ten odhad kvalifikovaný:-) Pokud by se poměr využití auta odchyloval o více než 10%, tak původní odhad opravíte v posledním daňovém přiznání za rok 2013. Při odchylce v neprospěch státu (např. využití pro podnikání pouze ze 49%) jste povinni odhad opravit. Při odchylce ve váš neprospěch jste oprávněni odhad opravit (auto bylo využíváno pro podnikání např. ze 75%, takže si můžete douplatnit ještě 15%). Využití auta budete sledovat ještě v  následujících 4 letech. Výchozím ukazatelem, vůči kterému budete poměřovat skutečné využití, bude odpočet z roku pořízení (buď rovnou trefený, nebo opravený).  Pokud se budete lišit o více než 10%, tak v posledním daňovém přiznání za příslušný rok budete upravovat pětinu odpočtu z roku pořízení.

Pokud jde o další výdaje, například opravy a PHM, tam při krácení vycházíte ze skutečného poměru využití auta v příslušném zdaňovacím období (měsíc, čtvrtletí).

Auto nemusíte kupovat na IČO, ale na daňovém dokladu musí být vaše DIČ. Pokud auto koupíte jako neplátci, tak budete moci na základě nějaké evidence (nejlépe kniha jízd, abyste zjistili poměr pracovních a soukromých jízd) uplatňovat nárok na odpočet DPH z PHM a z výdajů za opravy a udržování.

Offline

 

#3 2013-03-17 21:27:38

jarojana
Člen/ka

Re: Auto-platceDPH-výdaje paušálem

Děkuji paní Zdeno za promptní odpověď, dovolila bych si mít ještě doplňující dotazy skrz dovysvětlení (bohužel se nějak neorientuji v citacích,,,):
1) Výchozím ukazatelem, vůči kterému budete poměřovat skutečné využití, bude odpočet z roku pořízení (buď rovnou trefený, nebo opravený).  Pokud se budete lišit o více než 10%, tak v posledním daňovém přiznání za příslušný rok budete upravovat pětinu odpočtu z roku pořízení.....znamená to tedy, že pokud letos při odhadu 60:40 to na konci roku vyjde 49:51, tak dodaním, pro rok 2014 budu brát jako základ těch 49:51 a na konci roku 2014 to vyjde např. 35:65 tak za čtvrtý kvartál 2014 budu dodaňovat jen 1/5 toho, co jsem uplatnila za rok 2013 na odpočtu?

2) Pokud jde o další výdaje, například opravy a PHM, tam při krácení vycházíte ze skutečného poměru využití auta v příslušném zdaňovacím období (měsíc, čtvrtletí). ...tzn. tady vůbec neaplikuji odhad 60:40 (ten se tedy týká jen odpočtu auta jako takového), ale rovnou za každé čtvrtletí sleduji dle knihy jízd poměr a uplatňuji tedy DPH z PHM a oprav v tom skutečném poměru třeba 70:30, tím pádem na konci roku z DPH z PHM a oprav nic nedodaňuji, resp. netýká se toho ta odchylka 10%

3) Pokud auto koupíte jako neplátci, tak budete moci na základě nějaké evidence (nejlépe kniha jízd, abyste zjistili poměr pracovních a soukromých jízd) uplatňovat nárok na odpočet DPH z PHM a z výdajů za opravy a udržování.... pro jistotu, pokud teda koupí jako běžný občan, tj. neplátce, bude si moci uplatnit dle knhÿ jízd v poměru DPH z PHM a oprav, ale nebude si moci uplatnit DPH na vstupu z auta jako takového?Chápu to tak tedy správně? Počítá se do "udržování" i např. garanční prohlídky, dálniční známka, montáž zabezpečovacího zařízení, zatmavení skel apod.?

4) V případě, že by manžel v následujících letech přešel na skutečné výdaje, tak pořizovací cenu auta do daňových nákladů asi nedostane, že....ať koupí jako plátce nebo i jako neplátce.

Předem velice děkuji ještě za dovysvětlení, je to pro mě novinka a mám strach, abychom neudělali něco špatně.

Editoval jarojana (2013-03-17 22:18:13)

Offline

 

#4 2013-03-18 00:26:36

Zdena
Moderátorka

Re: Auto-platceDPH-výdaje paušálem

1) Ano. V prvním roce opravujete celý odpočet. Jestliže bude DPH z celkové ceny auta činit 100 tis. Kč, vy si podle odhadu uplatníte 60 tis. Kč (60%) a po skončení roku zjistíte, že jste auto používali k podnikání pouze ze 49% (zjistili jste skutečný poměrný koeficient), tak v posledním daňovém přiznání nárok na odpočet opravíte. Na ř. 45 přiznání zapíšete - 11.000,- Kč.

Po opravě bude poměrný koeficient napevno stanovený na 49%. V následujících 4 letech provádíte úpravu odpočtu a dodaňujete jen 1/5 toho, co jste uplatnila na odpočtu za rok 2013. Uvádí se na ř. 60.

2) Ano. Odhad se týká jen odpočtu z pořízení auta jako takového. Odpočet z PHM a oprav uplatňujete podle skutečného poměru jízd v daném zdaňovacím období, odchylka 10% se tohoto netýká. 

3) Nebudete si moci uplatnit nárok na odpočet na vstupu z auta jako takového, neboť nebudete mít řádný daňový doklad, bude na něm chybět vaše DIČ. V ostatním můžete postupovat stejně, jako paušalisté, kteří si koupili osobní auto před 1.4.2009, kdy neměli nárok na odpočet při pořízení auta. Vedli knihu jízd a uplatňovali odpočet DPH z PHM a všech ostatních nákladů souvisejících s provozem vozidla, podle poměru pracovních a soukromých jízd. Uplatnila bych nárok na odpočet ze všeho, co uvádíte, kromě dálniční známky:-)

4) Pokud by manžel přešel na skutečné výdaje, tak může auto vložit do OM (tím myslím do OM pro účely daně z příjmů) a uplatňovat odpisy HM. Mezi pořízením a vložením do OM zřejmě uplyne doba delší než 1 rok, oceníte tedy reprodukční pořizovací cenou.

Offline

 

#5 2013-03-18 20:18:49

jarojana
Člen/ka

Re: Auto-platceDPH-výdaje paušálem

Paní Zdeno, moc Vám děkuji za Vaše odpovědi a vysvětlení....snad už se v tom orientuji. Ještě jedou díky.

Offline

 

#6 2017-01-12 21:59:19

Evelína77
Člen/ka

Re: Auto-platceDPH-výdaje paušálem

dobrý den Zdenko
mám na Vás dotaz: při pořízení auta se nárokovalo DPH pokrácené o 20% pro os. spotřebu.
Pokud by se poměr využití pro služební cesty neodchyloval o více jak 10% musím přesto udělat úpravu odpočtu?
Auto je opravdu zcela využíváno jen služebně, ale 1-2x ročně je využito na dovolenou, proto jsme nárok na odpočet kvůli dovolené pokrátily. Ale jde nám o to,
zda to musíme přepočítávat, když by se nepřekročilo těch 10%.
Moc děkuji za radu.

Offline

 

#7 2017-01-12 23:41:06

Zdena
Moderátorka

Re: Auto-platceDPH-výdaje paušálem

Dobrý večer, Evelíno. Pokud se neodchýlíte o víc, než 10 procentních bodů, tak žádnou úpravu odpočtu neděláte. Upravuje § 78a/3 ZDPH. Kdyby auto používal např. z 95% pro podnikání a z 5% pro soukromé účely, tak máte právo, nikoliv však povinnost úpravu odpočtu provést.

Offline

 

#8 2017-01-13 12:19:25

Evelína77
Člen/ka

Re: Auto-platceDPH-výdaje paušálem

děkuji Vám Zdeni.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB