Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, které jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz#1 2018-01-03 16:53:33

wdc
Člen/ka

Jak se přiznává a daní příjem z prodeje akcií a dividendy?

--- Neplatím daň ani nepodávám přiznání v případě akcií na 3+ let ? ---

Dobrý den,

chtěl bych poprosit o obecnou radu, v jakých případech odpadá pro nepodnikatele/nezaměstnance a akciového investora povinnost daňového přiznání a platby daní z akciového obchodování?

"Příjmy z úplatného převodu cenných papírů jsou osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100000 Kč (§ 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů)."
Zdroj: http://diskuse2.jakpodnikat.cz/viewtopi … 809#p46809

"(1) Od daně se osvobozuje ... x) příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let;"
"(1) Od daně se osvobozuje ... w) příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100000 Kč"
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#cast1 (§ 4 odst. 1 písm. w a x)

"Pokud není časový test splněn, je třeba podat daňové přiznání a v něm vyplnit přílohu číslo 2 - výpočet dílčího základu daně", zde jak na to: http://akcieinvestice.cz/jak-vypocitat-vynosy-v-excelu/

Z toho mi tedy plyne osvobození od daně když se akcie neprodá dříve než za 3 roky od zakoupení a nebo částka, kterou za akcie obdržím bude nižší než 100000Kč. Pokud by uplynuly 3 roky a částka by byla vyšší než 100K, tak bych stále byl osvobozen?

"Do daňového přiznání neuvádíme např. podíly na zisku (dříve dividendy)"
Zdroj: http://www.jakpodnikat.cz/prijmy-z-kapi … ajetku.php

Pokud bych tedy nepodával daňové přiznání kvůli ničemu jinému, a akcie měl pouze zakoupené a neprodával je, tak nemusím podávat daňové přiznání ani neplatím, žádnou daň, a to ani za rok ve kterém ty akcie (které jsem měl nakoupené déle než 3 roky) prodám?

"Příjmy z držení cenných papírů ... Jedná se o příjmy podle §8 - příjmy z kapitálového majetku. Zpravidla půjde o podíl na zisku, dividendu nebo úrok. ... daň sráží a odvádí ten, kdo peníze vyplácí. Například podíl na zisku (dividendy) akcionářů a. s. se zdaňuje u společnosti srážkovou daní ve výši 15 %. Příjemce inkasuje částku po zdanění, a nemusí tedy podávat daňové přiznání."
Zdroj: http://www.akcie.cz/radce-investora/inv … kcie-dane/

děkuji

Offline

 

#2 2018-01-03 19:55:47

Zdena
Moderátorka

Re: Jak se přiznává a daní příjem z prodeje akcií a dividendy?

Dobrý den,

a) napřed si udělejte časový test. Jestliže jste prodal akcie, které jste si koupil před více než třemi lety, tak je příjem z prodeje osvobozen podle § 4/1/x) ZDP. Je jedno, za kolik jste akcie prodal. Osvobozené příjmy se do přiznání neuvádějí, takže kvůli nim nemusíte podávat přiznání. Jenom kdybyste měl osvobozený příjem nad 5 mil. Kč, tak byste jej musel oznámit finančnímu úřadu, ale ne formou daňového přiznání

b) pokud jste prodal akcie, které jste nevlastnil alespoň 3 roky, tak můžete zkusit druhé osvobození podle § 4/1/v) ZDP. Příjem z prodeje akcií nesmí přesáhnout 100 tis. Kč za rok. Kdybyste překročil hranici 100 tis. Kč, tak zdaňujete celý příjem z tohoto prodeje (nikoliv jen částku, která přesáhne 100 tis. Kč). Jestli se vejdete do druhého osvobození, tak také nemusíte podávat daňové přiznání.

Offline

 

Zápatí

TOPlist

Powered by PunBB | CZ / SK
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson